Prawo spadkowe, podział majątku

Pomoc zaufanego prawnika jest konieczna nie tylko w biznesie, lecz również bardzo często w życiu prywatnym. Śmierć członka rodziny to  nie tylko osobista tragedia, ale też często początek skomplikowanych sporów i rozliczeń pomiędzy spadkobiercami. Są to sytuacje, w których możemy Państwu pomóc. Jako, że sprawy te wiążą się często dla naszych Klientów z trudnymi emocjami, staramy się wspierać ich w podjęciu najlepszych możliwych decyzji przy zachowaniu dyskrecji. Wspólnie z Klientem przygotowujemy strategię działania, omawiamy dostępne opcje i możliwe ustępstwa. Prowadzimy też sprawy o podział majątku pomiędzy małżonkami oraz innymi współwłaścicielami.

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Co do zasady pomiędzy małżonkami w trakcie trwania małżeństwa panuje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej. Oznacza to, że cały majątek dorobkowy pozostaje współwłasnością łączną męża i żony i nie mogą oni bez zgody drugiego rozporządzać tym majątkiem. Ustrój ten ma służyć umacnianiu małżeństwa i często bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Niekiedy jednak konieczne jest ustalenie rozdzielności majątkowej. Dzieje się tak, gdy jeden z małżonków trwoni majątek, np. poprzez hazard, albo podejmuje działalność gospodarczą, która może narazić na szwank dobra majątkowe rodziny. Czasem też oboje małżonkowie prowadzą osobne biznesy i chcą podejmować decyzje finansowe na własne ryzyko. W takim wypadku ustanowienie rozdzielności majątkowej może być korzystne dla obu stron. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest także ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Prawnicy z Kancelarii Libera i Wspólnicy pomagają ustalić optymalne rozwiązania dla każdej sytuacji oraz we właściwy sposób wypełnić wniosek o podział majątku.

Sprawy o podział majątku

Sprawy o podział majątku mogą trwać latami. Zaangażowanie profesjonalnego prawnika może znacznie skrócić ten proces, a także zapewnić jego korzystne rozstrzygnięcie. Dla naszych Klientów szukamy rozwiązań, które w najlepszy sposób zabezpieczą ich interesy oraz pomogą zachować dobre stosunki z pozostałymi współwłaścicielami. Prowadzimy m.in. sprawy o podział majątku po rodzicach oraz sprawy o podział majątku po rozwodzie. Prawnicy kancelarii Libera i Wspólnicy patrzą w przyszłość i biorą pod uwagę fakt, że często po podziale majątku pozostaną wspólne dzieci, którymi trzeba się będzie zaopiekować, jak też że byli współwłaściciele pozostaną sąsiadami w podzielonej nieruchomości.

Sprawy spadkowe

Śmierć bliskiej osoby powoduje konieczność uregulowania również spraw majątkowych. Prawnicy kancelarii zajmują się sprawami spadkowymi dbając o interesy Klientów, którym trudno jest w okresie żałoby dopilnować kwestii finansowych. Usługi kancelarii obejmują m.in. sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, czyli o ustalenie kręgu spadkobierców. Kolejnym etapem jest dokonanie podziału majątku spadkowego i wykonanie woli spadkodawcy co do poszczególnych przedmiotów majątkowych.

Szczególnym rodzajem spraw są sprawy o zachowek. W tego typu sprawach spadkobiercy ustawowi, którzy nie otrzymali spadku, mogą żądać rekompensaty pieniężnej od spadkobierców, którzy nabyli spadek i uzyskali korzyść majątkową ich kosztem.

Pomoc prawnika może okazać się też bardzo przydatna na etapie sporządzania testamentu. Dobre rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci pozwala często uniknąć wieloletnich, wyniszczających sporów pomiędzy spadkobiercami. Spadkodawca może także pozbawić najbliższych krewnych prawa do spadku: kodeks cywilny dopuszcza możliwość wydziedziczenia w ściśle określonych sytuacjach.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl