Prawo rodzinne, rozwody, spadki

Pomoc zaufanego prawnika jest konieczna nie tylko w biznesie, lecz również bardzo często w życiu prywatnym. Konflikty w małżeństwie, czy śmierć członka rodziny to sytuacje, w których możemy Państwu pomóc. Jako, że sprawy te wiążą się często dla naszych Klientów z trudnymi emocjami, staramy się wspierać ich w podjęciu najlepszych możliwych decyzji przy zachowaniu dyskrecji. Wspólnie z Klientem przygotowujemy strategię działania, omawiamy dostępne opcje i możliwe ustępstwa.  Kancelaria prowadzi:

   • sprawy rozwodowe różnego rodzaju: sprawy o rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód za porozumieniem stron, rozwód z podziałem majątku,
   • sprawy o separację,
   • sprawy o ustalenie i uregulowanie opieki nad dziećmi, sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,
   • sprawy o alimenty, w tym sporządzanie pozwów o alimenty na dziecko,
   • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
   • sprawy  z zakresu prawa spadkowego.

 

Sprawy o rozwód i separację

Złożenie pozwu o rozwód często wiąże się z koniecznością podjęcia wielu działań na gruncie prawnym. Rozwód to nie tylko ustanie małżeństwa, lecz także konieczność podziału majątku wspólnego, ustalenie opieki nad dziećmi czy rozwiązanie kwestii związanych z prowadzeniem wspólnego biznesu. Dzięki pomocy prawnika łatwiej jest kompleksowo załatwić te wszystkie skomplikowane kwestie. Znajomość procedury cywilnej pomaga też szybciej zakończyć proces – wniosek o rozwód to dopiero początek. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnika pomaga złagodzić stres związany z rozwodem i zrozumieć trudną procedurę sądową. W każdym procesie ważne jest bowiem zachowanie wszystkich formalności i wyznaczonych terminów. Brak pełnomocnika może spowodować przegranie sprawy jedynie z przyczyn formalnych. Prawnicy z naszej kancelarii mają doświadczenie również w tego typu trudnych sprawach. Potrafią doradzić rozwiązania najbardziej optymalne i korzystne finansowo.

 

Sprawy o ustalenie i o uregulowanie opieki nad dziećmi

Wspólne dzieci to wielka odpowiedzialność. Nie zawsze jednak rodzice są w stanie zgodnie się nimi opiekować. Często konieczne staje się pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Dzieje się tak dla dobra dziecka i umożliwia drugiemu z rodziców właściwą opiekę nad potomstwem. Sprawy tego typu są często trudne emocjonalnie dla obojga rodziców, dlatego też profesjonalna pomoc prawna ułatwia załatwienie sprawy w szybszy i bezpieczniejszy dla Klienta sposób.

 

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi

Rodzice i ich dziecko mają obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Taką zasadę przewiduje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo do utrzymywania kontaktów jest niezależne od tego, komu przysługuje władza rodzicielska i prawo opieki nad dzieckiem. Rodzice mogą wspólnie ustalić częstotliwość i rodzaj kontaktów, ale jeśli to się nie uda, pozostaje jedynie przeprowadzenie mediacji lub wejście na drogę sądową. Należy pamiętać, że gdy członkowie rodziny mieszkają w dużej odległości od siebie, kontakty mogą polegać nie tylko na osobistych odwiedzinach, ale też na rozmowach telefonicznych czy poprzez Internet. Ważne, aby ustalony sposób kontaktów był realny do wykonania dla każdej ze stron i umożliwiał każdemu z rodziców faktyczne wzmacnianie więzi z dzieckiem. W przypadku, gdy rodzice mają wiele innych obowiązków, warto rozpisać kontakty nawet co do godziny i np. ustalić, kto którego dnia odbiera dziecko ze szkoły lub przedszkola oraz z kim dziecko będzie spędzać święta i wakacyjne miesiące. Jest też rzeczą niezmiernie ważną, aby ustalając kontakty, mieć na względzie dobro i potrzeby emocjonalne dziecka.

 

Sprawy o alimenty

Sprawy o alimenty na dziecko są jednymi z częściej przeprowadzanych spraw rodzinnych. Każdy z rodziców ma obowiązek przyczyniać się do wspólnego utrzymania małoletnich dzieci. Wysokość alimentów powinna być dostosowana zarówno do potrzeb dziecka, jak i możliwości finansowych każdego z rodziców. Warto zauważyć, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko stosunków pomiędzy małoletnimi dziećmi a rodzicami. Również rodzice, którzy znajdą się w niedostatku, mogą żądać wsparcia od swych dorosłych dzieci. Z obowiązku wzajemnej pomocy w małżeństwie, w którym nie ustało pożycie, wywodzi się między innymi obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. W przypadku, gdy jeden z małżonków nie spełnia tego obowiązku, sąd może nakazać mu wypłacanie części lub całości wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi: wówczas mowa o alimentach bez rozwodu. Pomożemy Państwu w sporządzeniu wniosku o alimenty na dziecko oraz pozwu o inne rodzaje alimentów.

 

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Co do zasady pomiędzy małżonkami w trakcie trwania małżeństwa panuje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej. Oznacza to, że cały majątek dorobkowy pozostaje współwłasnością łączną męża i żony i nie mogą oni bez zgody drugiego rozporządzać tym majątkiem. Ustrój ten ma służyć umacnianiu małżeństwa i często bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Niekiedy jednak konieczne jest ustalenie rozdzielności majątkowej. Dzieje się tak, gdy jeden z małżonków trwoni majątek, np. poprzez hazard, albo podejmuje działalność gospodarczą, która może narazić na szwank dobra majątkowe rodziny. Czasem też oboje małżonkowie prowadzą osobne biznesy i chcą podejmować decyzje finansowe na własne ryzyko. W takim wypadku ustanowienie rozdzielności majątkowej może być korzystne dla obu stron. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest także ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Prawnicy z Kancelarii Libera i Wspólnicy pomagają ustalić optymalne rozwiązania dla każdej sytuacji oraz we właściwy sposób wypełnić wniosek o podział majątku.

 

Sprawy o podział majątku

Sprawy o podział majątku mogą trwać latami. Zaangażowanie profesjonalnego prawnika może znacznie skrócić ten proces, a także zapewnić jego korzystne rozstrzygnięcie. Dla naszych Klientów szukamy rozwiązań, które w najlepszy sposób zabezpieczą ich interesy oraz pomogą zachować dobre stosunki z pozostałymi współwłaścicielami. Prowadzimy m.in. sprawy o podział majątku po rodzicach oraz sprawy o podział majątku po rozwodzie. Prawnicy kancelarii Libera i Wspólnicy patrzą w przyszłość i biorą pod uwagę fakt, że często po podziale majątku pozostaną wspólne dzieci, którymi trzeba się będzie zaopiekować, jak też że byli współwłaściciele pozostaną sąsiadami w podzielonej nieruchomości.

 

Sprawy spadkowe

Śmierć bliskiej osoby powoduje konieczność uregulowania również spraw majątkowych. Prawnicy kancelarii zajmują się sprawami spadkowymi dbając o interesy Klientów, którym trudno jest w okresie żałoby dopilnować kwestii finansowych. Usługi kancelarii obejmują m.in. sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, czyli o ustalenie kręgu spadkobierców. Kolejnym etapem jest dokonanie podziału majątku spadkowego i wykonanie woli spadkodawcy co do poszczególnych przedmiotów majątkowych.

Szczególnym rodzajem spraw są sprawy o zachowek. W tego typu sprawach spadkobiercy ustawowi, którzy nie otrzymali spadku, mogą żądać rekompensaty pieniężnej od spadkobierców, którzy nabyli spadek i uzyskali korzyść majątkową ich kosztem.

Pomoc prawnika może okazać się też bardzo przydatna na etapie sporządzania testamentu. Dobre rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci pozwala często uniknąć wieloletnich, wyniszczających sporów pomiędzy spadkobiercami. Spadkodawca może także pozbawić najbliższych krewnych prawa do spadku: kodeks cywilny dopuszcza możliwość wydziedziczenia w ściśle określonych sytuacjach.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl