Prawo budowlane, ochrona środowiska

Prawo budowlane

Nasza kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów związanych z procesem budowlanym, takich jak:

 • umowa o nadzór inwestorski,
 • umowa inwestycyjna,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa o generalne wykonawstwo,
 • umowa o podwykonawstwo.

Prawnicy kancelarii prowadzą także procesy dotyczące odszkodowań związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych. Zawarcie umowy o roboty budowlane często wiąże się z koniecznością uprzedniego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria posiada doświadczenie również w sprawach z zakresu PZP – prawa zamówień publicznych.

 

Prawo ochrona środowiska

W ramach obsługi przedsiębiorstw zajmujemy się również sprawami z zakresu ochrony przyrody i środowiska, w szczególności w zakresie ustaw o:

 • prawie ochrony środowiska,
 • odpadach,
 • prawie wodnym,
 • utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • gospodarce komunalnej,
 • podatkach i opłatach lokalnych.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl