Odszkodowania powypadkowe

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych. W życiu zdarza się wiele przykrych sytuacji, które powodują szkody w mieniu lub szkody osobowe. Może to być np. wypadek komunikacyjny, klęska żywiołowa, pożar, powódź, zalanie, czy wichura. Wypadki zdarzają się w różnych miejscach i okolicznościach. Prawnicy z naszej kancelarii ustalają z Klientem okoliczności szkody, zakres możliwych roszczeń, i podmiot odpowiedzialny. Po uprzedniej konsultacji z Klientem sporządzamy pozew o odszkodowanie, a sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Dochodzimy odszkodowań z OC i AC sprawcy, NNW, polis na życie, ubezpieczeń majątkowych odszkodowań za błędy lekarskie i pozostałych.

Zajmujemy się uzyskaniem zadośćuczynienia lub odszkodowania na następujących przypadkach:

 • wypadek komunikacyjny (poszkodowany kierowca lub pasażer),
 • wypadek komunikacyjny (poszkodowana inna osoba),
 • wypadek komunikacyjny (uszkodzony pojazd),
 • szkody chodnikowe (upadek, poślizgnięcie),
 • wypadek przy pracy,
 • błędy w sztuce lekarskiej,
 • odszkodowanie za zniszczenie lub uszkodzenie mienia na skutek zalania, kradzieży, zwarcia instalacji elektrycznej,
 • wypadek w podróży (choroba i pobyt w szpitalu za granicą, koszty leczenia),
 • prace w gospodarstwie rolnym,
 • zadośćuczynienie za gwałt, molestowanie seksualne,
 • szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą .

Ofiary wypadków lub inni poszkodowani mogą uzyskać odszkodowanie za faktycznie poniesione szkody majątkowe, jak również zadośćuczynienie za krzywdy moralne. W związku z tym, że koszty postępowania sądowego są często wysokie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach kancelaria może wystąpić w imieniu swojego Klienta o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu sądowym. Zawsze warto jednak starać się o odszkodowanie, gdyż często dopiero na drodze sądowej udaje się uzyskać od ubezpieczyciela satysfakcjonującą kwotę.

Poza sprawami związanymi z wypadkami, prowadzimy postępowania sądowe o odszkodowania za wprowadzenie OOU.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl