Alimenty zasądzone w USA – kiedy można dochodzić ich w Polsce?

Zasądzone przez Sąd alimenty należy płacić. Zasada jest słuszna, jednak czasami, jak to od każdej reguły, istnieją od niej wyjątki. Z taką sytuacją mieliśmy ostatnio do czynienia. Zgłosił się do nas Klient, którego była żona zażądała od niego alimentów w podwójnej wysokości, niż pierwotnie zostały ustalone. Chodziło o alimenty z USA – zasądzone przez sąd amerykański.

 

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że była żona naszego klienta mieszka na stałe w USA, a alimenty zasądził sąd amerykański. I to samo w sobie nie byłoby niczym szczególnym, jednak okazało się, że po powrocie naszego klienta do Polski, sąd zmienił wyrok i podwoił wysokość alimentów. Nastąpiło to na wniosek byłej żony, jedynie na podstawie jej oświadczenia, iż sytuacja finansowa naszego klienta uległa znacznemu polepszeniu. Co więcej, podczas przesłuchania, była żona potwierdziła, że nie zna aktualnego adresu naszego klienta i że na pewno nie przebywa on na terenie USA. W tej sytuacji sąd amerykański dając wiarę matce dziecka, podwyższył wysokość alimentów nie informując o tym w żaden sposób ojca dziecka.

 

Ten zaś dowiedział się o niekorzystnym wyroku dopiero z zawiadomienia sądu polskiego, do którego matka dziecka zwróciła się o nadanie wyrokowi amerykańskiemu klauzuli wykonalności, celem wyegzekwowania alimentów w Polsce.

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z 14 września 2020 r. oddalił wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, uznając argumentację Kancelarii, iż nie spełnione zostały wymogi formalne wniosku, a ponadto, nie można nadać takiej klauzuli, jeśli w postępowaniu głównym nasz klient został pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Skoro bowiem ojciec nie został w żaden sposób poinformowany o toczącym się postępowaniu przed sądem amerykańskim, to nie mógł przeciwstawić się żądaniom matki dziecka i zaprzeczyć podawanym przez nią, nieprawdziwym informacjom co do znacznego wzrostu swoich dochodów. Sąd Okręgowy w Poznaniu słusznie uznał, że w takim wypadku nie może nadać takiemu wyrokowi klauzuli wykonalności, co w praktyce wiązałoby się z zezwoleniem na egzekucję zawyżonych alimentów.

Sprawa toczy się pod sygn. XII Co 19/20

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl