Nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe

Audyty nieruchomości, umowy

Kancelaria wykonuje audyty prawne nieruchomości. Badamy stan prawny nieruchomości w oparciu o księgi wieczyste, dokumenty rejestrowe, a także określamy poziom ryzyka dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Badamy też kwestie ochrony środowiska i ryzyk z tym związanych.

Sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, najmu, czy umowy dzierżawy. Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności czy też o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Regulujemy tzw. zaszłości ze szczególnym uwzględnieniem zasiedzenia nieruchomości.

Z nieruchomościami nierozerwalnie związane są służebności gruntowe, w tym służebności przesyłu. Prowadzimy procesy o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu, czy o wykup nieruchomości, na których wybudowano sieci przesyłowe.

Prawo spółdzielcze

Kancelaria prowadzi także obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych. Zajmujemy się sprawami członkowskimi, wspieramy prawnie organy spółdzielni, przygotowując projekty uchwał, regulaminów, statutów i pozostałych dokumentów wewnętrznych. Prawnicy naszej kancelarii prowadzą też sprawy regulowania praw do gruntów, na których wybudowano budynki spółdzielni, czy wyodrębniania własności lokali.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl