Dochodzenie należności

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi windykacji należności od dłużników naszych Klientów. Prowadzimy sprawy sądowe w celu uzyskania korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach egzekucyjnych. Sporządzamy pozwy o zapłatę należności, zajmujemy się wierzytelnościami z umów handlowych oraz sprawami o odszkodowanie z tytułu niewłaściwego wykonania umowy. Dochodzimy także roszczeń z weksla.

 

Do naszych zadań należy również dochodzenie należności od członków zarządu spółek handlowych, oraz postępowaniami z tzw. skargi pauliańskiej. Skarga ta jest rodzajem powództwa o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela. Dzieje się tak, gdy dłużnik zamiast spłacać swoje zobowiązania, pozbywa się majątku na rzecz osób trzecich.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl