Służebność przesyłu

Odszkodowania i wynagrodzenia

Nasza kancelaria prawna jest liderem w sprawach z zakresu służebności przesyłoraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całego kraju. Sprawy, w których reprezentujemy naszych Klientów obejmują sieci elektroenergetyczne, gazociągi przesyłowe i dystrybucyjne.  Uczestniczymy także w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorstwami przesyłowymi a właścicielami gruntów.

Sprawy dotyczące służebności przesyłu wymagają wiedzy z zakresu wielu dziedzin prawa, m.in. prawa cywilnego, prawa energetycznego, czy prawa budowlanego. Należy pamiętać, że dla wyznaczenia pasa służebności przesyłu kluczowe znaczenie mają instrukcje i wytyczne przedsiębiorstw przesyłowych, jednak niezbędna jest także znajomość szerokości stref kontrolowanych dla gazociągów, czy też wielkość oddziaływania pól elektromagnetycznych dla sieci elektroenergetycznych. Właściwe załatwienie sprawy wymaga prowadzenia równolegle kilku postępowań sądowych, gdyż wynik jednego postępowania zależeć może często od rozstrzygnięcia w drugiej sprawie sądowej. Często konieczne jest więc  prowadzenie również spraw o zasiedzenie służebności.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl