Ochrona dłużników

Kancelaria udziela pomocy osobom poszkodowanym przez banki, np. w sprawach tzw. kredytów frankowych. Reprezentujemy naszych Klientów, zarówno pośrednicząc w kontaktach z bankiem, jak i bezpośrednio w postępowaniach sądowych.

Udzielamy porad prawnych osobom, wobec których wszczęto tryb dochodzenia roszczeń pieniężnych i innych, np. w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pomagamy bronić się przed nieuzasadnioną egzekucją poprzez skierowanie przeciw wierzycielowi powództwa dotyczącego pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części. Prowadzimy również postępowania w zakresie prawa upadłościowego. Doradzamy, w jaki sposób wystąpić do sądu o upadłość konsumencką, by uniknąć błędów i konsekwencji prawnych.

Oferujemy doradztwo prawne i pomoc prawną dłużnikom, których długi zostały sprzedane takim podmiotom jak Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Inwestycyjny Zamknięty czy firmy windykacyjne. Wiemy, jak skutecznie pomóc zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i wówczas, gdy sprawa już trafi do komornika.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl