Naszym klientom zapewniamy:
Prowadzenie
mediacji

Mediacje cywilne i gospodarcze

Mediacja stanowi atrakcyjną alternatywę dla prowadzenia długotrwałych i kosztownych sporów sądowych. Pozwala to również wypracować rozwiązania niemożliwe do osiągnięcia przed sądem. Mediacje są szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców, dla których uzyskanie zaspokojenia po kilku latach procesu pozbawione jest często jakiegokolwiek znaczenia gospodarczego, a wręcz doprowadzić może do upadłości.

W Polsce mediacja jest dobrowolna i całkowicie poufna. Może odbywać się w trakcie postępowania sądowego, przy udziale mediatorów sądowych, jak również niezależnie od niego. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd uzyskuje moc ugody sądowej.

W krajach Europy Zachodniej mediacja jest często obowiązkowym etapem postępowania sądowego, co znacznie przyspiesza rozstrzyganie spraw i odciąża system sądownictwa.
Rolą mediatora jest pomoc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony konfliktu.

Koszt mediacji jest wielokrotnie niższy niż koszt postępowania sądowego. Ma to znaczenie w mediacjach cywilnych i gospodarczych.

Izabela Libera – radca prawny i założyciel naszej kancelarii – jest wiceprezesem Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu. Została wpisana na listę mediatorów sądowych tego stowarzyszenia oraz na listę Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Jest także stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa – Praga.

uścisk dłoni

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl