Naszym klientom zapewniamy:
Reprezentację
przed sądem

Odszkodowania za OOU – lotniska Gdańsk, Łask, Malbork, Poznań, Powidz

Nasza Kancelaria Prawna oferuje klientom pomoc w uzyskaniu odszkodowań za wprowadzenie obszaru organicznego użytkowania (OOU) wokół lotnisk i innych obiektów, które znacząco oddziałują na środowisko. Utworzenie OOU związane jest w przypadku portów lotniczych z nadmiernym hałasem emitowanym podczas startu i lądowania. Wprowadzenie tego rodzaju stref ogranicza możliwości właścicieli w zakresie dysponowania własną nieruchomością, co może mieć wpływ na wartość posiadanych działek. Zgodnie z zapisami art. 136 Ustawy o Ochronie Środowiska przysługuje im jednak możliwość ubiegania się odszkodowania z tego tytułu.

Prawnicy naszej Kancelarii prawnej pomagają w uzyskaniu odszkodowań dla właścicieli nieruchomości wokół lotnisk w Gdańsku, Ławicy i Krzesinach. W kilkudziesięciu zakończonych dotąd sprawach sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty od 30.000 zł do 200.000 zł.

Roszczenia, jakich dochodzimy w tych sprawach to:

  • roszczenie z tytułu utraty wartości nieruchomości, które może stanowić od kilku do kilkunastu procent wartości gruntów i budynków,
  • roszczenie z tytułu koniecznych nakładów, jakie właściciel musi ponieść na wyciszenie swojego domu lub mieszkania (nakłady na izolację akustyczną) .

Wartość odszkodowań ustalana jest  w toku postępowania sądowego przez biegłych sądowych.

Kancelaria zajmuje się też roszczeniami właścicieli nieruchomości zlokalizowanych wokół lotniska Rębiechowo oraz lotniska w Powidzu i w Krzesinach. Swoje roszczenia mogą też składać osoby posiadające domy lub mieszkania znajdujące się wokół lotnisk w miejscowościach Łask i Malbork. Minął już termin zgłaszania roszczeń dla nieruchomości znajdujących się w Obszarze Ograniczonego Użytkowania wokół Lotniska w Pyrzowicach,  jeśli jednak takie pisemne zgłoszenia zostały wysłane do dnia 15 września 2016, nadal istnieje możliwość wystąpienia o odszkodowanie na drodze sądowej. To samo dotyczy Lotniska Ławica, gdzie termin na zgłaszanie roszczeń minął w lutym 2014 r.

 

Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

______________________________________

Podstawę prawną stanowi  Uchwała nr 203-XVIII-16  , która  obowiązuje od kwietnia 2016 r., a więc właściciele nieruchomości położonych w tej strefie mogą już zgłaszać swoje roszczenia i dochodzić należnych odszkodowań.

 

Lotnisko wojskowe w Powidzu

____________________________

Również Lotnisko w Powidzu objęte jest strefą ograniczonego użytkowania. Uchwała z dnia 21 marca 2016 roku nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego weszła w życie 13 kwietnia 2016 roku.  Termin zgłaszania roszczeń upływa więc w kwietniu 2018 r.      Aby sprawdzić, czy Państwa nieruchomość znajduje się w Obszarze Ograniczonego Użytkowania, proszę kliknąć  w ten link  Uchwała XVI-442-16.Powidz .

 

Lotnisko Wojskowe w Królewie Malborskim – Malbork

__________________________________________

Obszar Ograniczonego Użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim dla części leżącej w granicach województwa pomorskiego wprowadzony został  Uchwałą nr 334-XXXII-17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. Roszczenia właścicieli nieruchomości, oraz użytkowników wieczystych można zgłaszać do 26 kwietnia 2019 r. Już teraz jednak warto wszcząć odpowiednią procedurę, gdyż postępowania sądowe, ze względu na konieczność powoływania biegłych sądowych, mogą trwać nawet kilka lat.

 

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się również mediacjami cywilnymi i gospodraczymi.

uścisk dłoni

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl