Czy zadośćuczynienie przysługuje bliskim w razie poważnego uszczerbku na zdrowiu?

Nie od dziś wiadomo, że śmierć osoby poszkodowanej czynem niedozwolonym może stanowić naruszenie dobra osobistego członków rodziny zmarłego w postaci szczególnej więzi rodzinnej. Jeżeli osoba nam bliska umrze na skutek popełnienia przestępstwa, mamy pełne prawo domagać się od sprawcy bądź w konsekwencji od jego ubezpieczyciela o zadośćuczynienie za krzywdę, która nas spotkała. Przykładem takiej smutnej sytuacji są wypadki samochodowe, w których umiera bliska nam osoba na skutek złamania przepisów drogowych przez sprawcę wypadku.

Równie przykra sytuacja spotkała młode małżeństwo w jednym z polskich szpitali. Otóż, ciężarna wówczas kobieta od września 2007 r. poddawała się badaniom kontrolnym w przedmiotowym szpitalu. W dniu 20 stycznia 2008 r. rozpoczęła się akcja porodowa. Drastyczne zaniedbania lekarzy w czasie porodu, w tym zaniechanie natychmiastowego przeprowadzenia cesarskiego cięcia, doprowadziły w konsekwencji do tak dużego uszczerbku na zdrowiu u nowonarodzonego dziecka, że znajdowało się ono w zasadzie w stanie wegetatywnym.

Na kanwie powyższej sprawy Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której doszedł do wniosku , iż sąd cywilny może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Powyższe zatem w sposób jednoznaczny pozwala na domaganie się zadośćuczynienia od sprawcy wypadku za krzywdę związaną z utratą więzi rodzinnych z naszymi bliskimi nie tylko w sytuacji, w której bliska nam osoba umrze ale także wtedy gdy uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej jest najcięższy i w praktyce nieodwracalny.

Warto w tym miejscu jednakże podkreślić, iż naruszenie dobra osobistego w postaci więzi bliskości następuje tylko w razie istnienia szczególnie silnego stosunku emocjonalnego i psychicznego o charakterze rzeczywistym i trwałym. Z kolei, uprawnieni do zadośćuczynienia będą tylko członkowie rodzin osób, których uszczerbek na zdrowiu jest najcięższy i nieodwracalny. Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, iż najnowsza uchwała Sądu Najwyższego stanowi krok milowy dla osób, które opiekują się bliskimi po wypadkach, znajdującymi się w stanie wegetatywnym albo w ciężkim stanie, bez szans na poprawę.

Na marginesie wyłącznie należy podkreślić, iż oczywiste jest, że w pierwszym okresie po śmierci osoby bliskiej nie mamy ochoty na walkę w Sądach po często należne nam pieniądze. Ustawodawca zatem w takich sprawach przedłużył termin przedawnienia roszczeń do 20 lat od chwili zdarzenia powodującego śmierć lub jak wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego zdarzenia powodującego dotkliwy, nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu osoby nam bliskiej.

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli nie jest proste. Podmioty te bowiem robią wszystko, aby nie wypłacać zadośćuczynienia, nie zważając na ból emocjonalny poszkodowanych. Dlatego też w zasadzie wszystkie sprawy mają swój finał w sądzie i ciągną się latami. Nie jest to jednak walka z góry przegrana. Aby zwiększyć swe szanse na wygraną, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl