Chwilówki – jak obronić się przed nieuczciwymi umowami?

Do naszej Kancelarii wielokrotnie zwracają się osoby, które mają kłopoty z zadłużeniem. Zazwyczaj  powodem są tzw. chwilówki , tj pożyczki na krótki termin i z bardzo dużymi kosztami operacyjnymi. Umowy takie zawierają nieuczciwe zapisy, dzięki którym firmy pożyczkowe mogą obchodzić przepisy o maksymalnym oprocentowaniu. Zamiast wysokich odsetek w umowach tych przewidziane są bardzo duże prowizje za udzielenie takiego kredytu. Np. gdy wysokość pożyczki wynosi 10.000 zł, to prowizja za jej udzielenie może wynieść drugie tyle.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że takie działania są bezprawne a kredytodawca nie jest uprawniony do arbitralnego ustalania wysokości tych kosztów. Niezależnie od tego czy zobowiązanie było wzięte na 30 dni czy na 3 lata, wszelkie koszty dodatkowe powinny odpowiadać kosztom jakie firma pożyczkowa musi rzeczywiście ponieść, aby przygotować umowę, środki pieniężne i obsłużyć kredyt. Wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu uregulowana jest w art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, jednak wciąż nie daje to kredytodawcom możliwości dowolnego ustalania wysokości tych kosztów.

Tak wysokie koszty obsługi pożyczek powodują bardzo często powstanie spirali zadłużenia, kiedy to osoba zadłużona zaciąga kolejne kredyty aby spłacić te już istniejące.  Jeśli dojdzie już do najgorszego, i dłużnik przestanie spłacać swoje zobowiązania, to bardzo istotne jest, aby odbierać każdą korespondencję, która zostanie wysłana z firmy pożyczkowej lub z sądu.

Co robić, gdy przyjdzie korespondencja z sądu?

Odłożenie sądowej korespondencji do szuflady wcale nie spowoduje zniknięcia problemu, a jedynie przyspieszy ewentualną egzekucję komorniczą. Po odebraniu nakazu zapłaty, pozwu czy innego pisma sądowego, należy uważnie przeczytać pouczenia zawarte w piśmie i się do nich zastosować. Warto też skonsultować sprawę z prawnikiem, aby ten pomógł przygotować odpowiedź do sądu. W wielu przypadkach możliwa jest skuteczna obrona przeciwko nieuczciwym firmom pożyczkowym.

Co można zakwestionować w takiej umowie?

W przeciągu choćby ostatniego roku udało nam się wielokrotnie wygrać w sporach sądowych z mniej lub bardziej znanymi pożyczkodawcami. Udzielane pożyczki (chwilówki) okazywały się za każdym razem nieuczciwe.  Za każdym razem w wyniku skutecznie podjętej obrony sąd przyznawał nam rację, uznając za abuzywne zapisy dotyczące prowizji czy opłat dodatkowych. W efekcie nasi klienci zostali zwolnieni z zapłaty wygórowanych kosztów dodatkowych, które wcale nie odzwierciedlały poniesionych przez pożyczkodawców wydatków.

Jednak abuzywność to nie jedyny zarzut, jaki możliwy jest w sporach z zakresu roszczeń dot. kredytów. Często bowiem kredytodawcy dokonują cesji wierzytelności na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych, które jako nowy wierzyciel składają pozew do sądu. W takiej sytuacji poza analizą umowy kredytowej niezbędne jest zbadanie samej umowy cesji.

Wielokrotnie udało nam się uzyskać dla naszych Klientów korzystne wyroki w sprawach dot. roszczeń z pożyczek. W jednej z ostatnich spraw nasz Klient zawarł umowę pożyczki na kwotę ok 10.000 zł, którą w całości spłacił, natomiast wg pożyczkodawcy do zwrotu po doliczeniu wszystkich opłat miał łącznie ok 19.000 zł. Dzięki skutecznej obronie Sąd w całości podzielił nasze stanowisko i oddalił powództwo. Pożyczkodawca nie składał nawet apelacji i wyrok stał się prawomocny.

Co zrobi sąd?

Zgłosiła się do nas również Klientka, która otrzymała pismo od komornika o wszczęciu egzekucji. Wcześniej nie otrzymała żadnego pisma z sądu. Po zapoznaniu się z aktami komorniczymi okazało się, że egzekucja toczy się na podstawie nakazu zapłaty sprzed prawie 10 lat(!), o którego istnieniu nasza Klientka nie miała wcześniej pojęcia. Na skutek działań podjętych przez Kancelarię nakaz zapłaty stracił moc, i sama egzekucja komornicza musiała zostać wstrzymana. Sprawa rozpatrywana jest obecnie przed sądem rejonowym, który teraz będzie już musiał zapoznać się z całym materiałem dowodowym, aby wydać wyrok.

Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że nakaz zapłaty wydawany jest przez sąd czy referendarza sądowego bez dokładnej analizy przedstawionych przez powoda dowodów, a w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego, nawet bez weryfikacji tych dowodów w ogóle, gdyż nie są one dołączane do pozwu. W obecnym stanie prawnym, po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. sprzeciw od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym skutkuje umorzeniem postępowania (art. 50536 KPC). Natomiast sprzeciw w postępowaniu toczącym się przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, skutkuje uchyleniem nakazu zapłaty i przekazaniem sprawy do rozpoznania wg zasad ogólnych tzn. sąd dopiero teraz dokładnie przeanalizuje przedstawione dokumenty i stanowiska stron, a następnie wyda wyrok (art. 4801 KPC).

Powyższe przykłady wskazują, że zawsze warto podjąć obronę swoich praw, niezależnie na jakim etapie jesteśmy – czy dostaliśmy właśnie pismo od komornika, czy nakaz zapłaty.

Przygotowała Dominika Ruta

 

 

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl