Odszkodowania powypadkowe

Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych. W życiu  zdarza się wiele przykrych sytuacji, które powodują szkody w mieniu lub szkody osobowe. Może to być np. wypadek komunikacyjny, klęska żywiołowa, pożar, powódź, zalanie, czy wichura. Wypadki zdarzają się w różnych miejscach i okolicznościach.  Prawnicy z naszej Kancelarii ustalają z Klientem okoliczności szkody, zakres możliwych roszczeń, i podmiot odpowiedzialny.  Po uprzedniej konsultacji z Klientem sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Dochodzimy odszkodowań z OC i AC sprawcy, NNW, polis na życie, ubezpieczeń majątkowych i pozostałych.

Zajmujemy się uzyskaniem zadośćuczynienia lub odszkodowania na następujących przypadkach:

– wypadek komunikacyjny (poszkodowany kierowca, lub pasażer)

– wypadek komunikacyjny (poszkodowana inna osoba)

– wypadek komunikacyjny (uszkodzony pojazd)

– szkody chodnikowe (upadek, poślizgnięcie)

– wypadek przy pracy ,

– błędy w sztuce lekarskiej,

– odszkodowanie za zniszczenie lub uszkodzenie mienia na skutek zalania, kradzieży, zwarcia instalacji elektrycznej,

– wypadek w podróży (choroba i pobyt w szpitalu za granicą, koszty leczenia) ,

– prace w gospodarstwie rolnym,

– zadośćuczynienie za gwałt, molestowanie seksualne,

– szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą .

Ofiary wypadków lub inni poszkodowani  mogą uzyskać odszkodowanie za faktycznie poniesione szkody majątkowe, jak również zadośćuczynienie za krzywdy moralne.  W związku z tym, że koszty postępowania sądowego są często wysokie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Kancelaria może wystąpić w imieniu swojego Klienta o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu sądowym. Warto jednak walczyć gdyż często dopiero na drodze sądowej udaje się uzyskać od ubezpieczyciela satysfakcjonujące odszkodowanie.

 

Poza sprawami związanymi z wypadkami, prowadzimy postępowania sądowe o odszkodowania za wprowadzenie OOU.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl