Dochodzenie należności

Nasza kancelaria prawna  świadczy usługi dochodzenia należności od dłużników naszych Klientów. Zajmujemy się wierzytelnościami z umów handlowych, w tym sprawami o zapłatę należności, oraz o odszkodowanie z tytułu niewłaściwego wykonania umowy. Dochodzimy też roszczeń z weksla. Prowadzimy sprawy sądowe w celu uzyskania korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

Zajmujemy się również dochodzeniem należności od członków zarządu spółek handlowych, oraz postępowaniami z tzw. skargi paulińskiej. Skarga ta jest rodzajem powództwa o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela. Dzieje się tak, gdy dłużnik zamiast spłacać swoje zobowiązania, pozbywa się majątku na rzecz osób trzecich.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl