Dochodzenie należności

Nasza kancelaria prawna  świadczy usługi dochodzenia należności od dłużników naszych Klientów. Zajmujemy się wierzytelnościami z umów handlowych, w tym sprawami o zapłatę należności, oraz o odszkodowanie z tytułu niewłaściwego wykonania umowy. Dochodzimy też roszczeń z weksla. Prowadzimy sprawy sądowe w celu uzyskania korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

 

Zajmujemy się również dochodzeniem należności od członków zarządu spółek handlowych, oraz postępowaniami z tzw. skargi paulińskiej. Skarga ta jest rodzajem powództwa o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela. Dzieje się tak, gdy dłużnik zamiast spłacać swoje zobowiązania, pozbywa się majątku na rzecz osób trzecich.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl