Czy można żądać zwrotu kosztów za wynajem pojazdu zastępczego z OC sprawcy wypadku?

W przypadku szkody częściowej pojazdu z OC sprawcy wypadku, poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów za wynajem pojazdu zastępczego od dnia powstania szkody aż do dnia naprawy.

Nie ma przy tym większego znaczenia czy wynajem pojazdu zastępczego związany był z prowadzeniem działalności gospodarczej przez poszkodowanego czy służył jego celom prywatnym. Należy jednak mieć na uwadze, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. Istotne jest również, że poszkodowany, który nie prowadzi działalności gospodarczej może dążyć do przywrócenia możliwości korzystania z pojazdu wyłącznie z uwagi na fakt, iż korzystał z niego przed wyrządzeniem mu szkody i wynajmując pojazd zastępczy, niweluje skutki zdarzenia szkodzącego.  W dotychczasowym orzecznictwie dominuje pogląd, że wydatki na najem pojazdu zastępczego są celowe i ekonomicznie uzasadnione tylko wówczas, gdy dotyczą czasu technologicznej naprawy. W praktyce jednak technologiczny czas naprawy tj. czas naprawy ustalony na podstawie automatycznych programów kosztorysowych może się znacznie różnić od czasu rzeczywistego naprawy tj. faktycznie dokonanej czynności naprawy w warsztacie samochodowym.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl