Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje swych klientów w postępowaniach administracyjnych oraz w innych sprawach dotyczących gminy Poznań, pozostałych gmin i jednostek samorządu terytorialnego, w tym w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o wykup drogi lub wodociągu przez gminę oraz o wydanie zgody na przeprowadzenie robót budowlanych itp.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl