Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje swych klientów w postępowaniach administracyjnych oraz w innych sprawach dotyczących gminy Poznań, pozostałych gmin i jednostek samorządu terytorialnego, w tym w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, o wykup drogi lub wodociągu przez gminę oraz o wydanie zgody na przeprowadzenie robót budowlanych itp.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl