Każdego Klienta traktujemy
indywidualnie

Służebność

Co to jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe, które polega na prawie przedsiębiorstwa przesyłowego do korzystania z nieruchomości, na której znajdują się należące do niego urządzenia przesyłowe, tj. słupy tworzące linie energetyczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacja czy światłowody. Za ustanowienie służebności przesyłu właściciel powinien otrzymać wynagrodzenie, w oparciu o kompleksową wycenę, sporządzoną zazwyczaj przez rzeczoznawcę majątkowego. Służebność przesyłu może być ustanowiona na mocy umowy w formie aktu notarialnego, albo na drodze postępowania sądowego.

Kancelaria jest liderem w sprawach z zakresu służebności przesyłu. Prowadzimy też sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu z tytułu posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomościach prywatnych, np. za linie energetyczne na polu oraz słupy energetyczne, wodociągi i gazociągi na działce. Prowadzimy też sprawy o wykup przez gminę lub przedsiębiorstwa przesyłowe urządzeń (wodociągi, kanalizacja, gazociągi) wybudowanych przez osoby prywatne w celu uzbrojenia swych nieruchomości.

Uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorstwami przesyłowymi a właścicielami gruntów, pomagamy ustalać wysokość wynagrodzenia bądź odszkodowania za linie energetyczne i inne urządzenia. Sporządzamy też projekty aktów notarialnych, a także pomagamy w ustaleniu, czy dana służebność gruntowa nie została nabyta poprzez zasiedzenie.

Posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Reprezentujemy swoich Klientów przed sądami w całej Polsce. W latach 2007-2016 powierzono nam ponad 1000 tego typu spraw, z czego ponad 600 to postępowania sądowe.

uścisk dłoni

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl