• kancelaria
  • prawo
  • bieżące doradztwo
  • Dla Klienta biznesowego
logo

Kredyty frankowe

Kancelaria udziela pomocy osobom, które zawarły umowy o kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej (CHF). Prowadzimy sprawy sądowe, reprezentujemy kredytobiorców i pożyczkobiorców w sporach z bankami i funduszami sekurytyzacyjnymi.

Kredyty frankowe

Usługi dla biznesu

prawna obsługa przedsiębiorstw, spółki, spółdzielnie mieszkaniowe, nieruchomości, dochodzenie należności, służebność przesyłu

Klient biznesowy

Usługi indywidualne

kredyty  indeksowane,  kredyty denominowane, odszkodowania,   ochrona     dłużników  i   konsumentów,  nieruchomości

Klient indywidualny

Kancelaria Prawna w Poznaniu

Parę słów o nas

Bezpieczeństwo, zaufanie i wzajemne zrozumienie – to główne wartości, których przestrzegamy świadcząc usługi prawne dla naszych Klientów. Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest kontakt z Klientem przed przystąpieniem do realizacji danej usługi i zrozumienie jego problemu, a następnie przekazywanie bieżących informacji na temat toczącej się sprawy. Właściwa komunikacja i wzajemne zrozumienie warunkują prawidłowe wykonanie powierzonych zleceń, dlatego przykładamy do tego dużą wagę. Wiemy też, że zaufanie jest kwestią kluczową w kontaktach między prawnikiem a jego Klientem. Powierzone nam sprawy traktujemy z najwyższą starannością. Bezpieczeństwo naszych Klientów i przekazanych nam informacji jest dla nas priorytetem.

Izabela Libera
  • Sprzedajemy usługi prawne, dodajemy komfort i bezpieczeństwo współpracy w pakiecie.

  • Na bieżąco informujemy naszych Klientów o wykonanych czynnościach i przeprowadzonych działaniach.

  • Identyfikujemy faktyczne potrzeby naszych Klientów i znajdujemy najlepsze rozwiązania w granicach obowiązującego prawa.

Ponad
1500 spraw
sądowych
Ponad
700 milionów zł wartość
prowadzonych
spraw
Ponad
280 wygranych
w sprawach
kredytów frankowych
Ponad
30 spraw w Sądzie
Najwyższym

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl