NASZYM KLIENTOM ZAPEWNIAMY

  • Kompleksową pomoc prawną
  • Reprezentowanie przed sądem
  • Bieżące doradztwo
  • Prowadzenie mediacji

  Służebność przesyłu

Kancelaria jest liderem w sprawach z zakresu służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, oraz w sprawach o odszkodowania z tytułu posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomościach prywatnych.

  Nieruchomości

Kancelaria wykonuje audyty prawne nieruchomości. Badamy księgi wieczyste, dokumenty rejestrowe i określamy ryzyka dla potencjalnych nabywców nieruchomości.

  Obsługa przedsiębiorstw

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Pomoc prawna obejmuje wszelkie kwestie związane z prowadzeniem działalności w różnych formach prawnych.

  Sprawy sądowe

Brak profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu sądowym spowodować może bardzo niekorzystne skutki dla osoby dochodzącej swych praw przed sądem.

Kancelaria Libera

Kancelaria w liczbach

Ponad

 

spraw
sądowych

Ponad

milionów zł

wartość
prowadzonych spraw

Ponad

kilometrów

linii przesyłowych
objętych sporem

 

 

spraw przed
Sądem Najwyższym

specjalizacje

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy. Dzięki ich wiedzy Kancelaria zdolna jest świadczyć kompleksową pomoc prawną. Jesteśmy w stanie wspierać naszych Klientów w wielu dziedzinach ich działalności.

Dążymy do tego, aby problem rozwiązać jak najszybciej i najlepiej w granicach obowiązującego prawa. Niekiedy jednak poziom skomplikowania sprawy, czy też jej specyfika wymagają podjęcia bardziej złożonych działań, w tym prowadzenia długotrwałych procesów sądowych.

W granicach obowiązującego prawa przygotowujemy rozwiązania maksymalnie chroniące interesy naszych Klientów. W celu zapewnienia wszechstronnej obsługi Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, notariuszami i rzecznikami patentowymi.

Wśród naszych Klientów znajdują się:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Flanders Investment & Trade, Van Hagen, Power – Tech, Fiorentini Polska sp. z o.o., Belgium’s Best sp. z o.o., Major sp. z o.o., Śnioch i Kulik s.j., Unilink BVBA, Widpol s.c., N.V. Polca, Centrum Projektowo- Obliczeniowe Centino, Centrum Recyklingowe w Obornikach sp. z o.o., ICTSHOP.PL, Govaerts Recycling n.v.

Służebność przesyłu
Kancelaria jest liderem w sprawach z zakresu służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, oraz w sprawach o odszkodowania z tytułu posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomościach prywatnych. Prowadzimy też sprawy, w których właściciele gruntów domagają się usunięcia takich urządzeń ze swych nieruchomości. Uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorstwami przesyłowymi a właścicielami gruntów, sporządzamy też projekty aktów notarialnych – umów ustanowienia służebności przesyłu. Posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Reprezentujemy swoich Klientów przed sądami w całej Polsce. W latach 2007-2014r. powierzono nam ponad 800 tego typu spraw, z czego ponad 450 spraw to postępowania sądowe.
Nieruchomości
Kancelaria wykonuje audyty prawne nieruchomości. Badamy księgi wieczyste, dokumenty rejestrowe i określamy ryzyka dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, najmu, czy dzierżawy. Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności czy też o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Regulujemy tzw. zaszłości ze szczególnym uwzględnieniem zasiedzenia.
Obsługa przedsiębiorstw
Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Pomoc prawna obejmuje wszelkie kwestie związane z prowadzeniem działalności w różnych formach prawnych. Przygotowujemy dokumenty założycielskie spółek, prowadzimy procesy przekształceniowe. Wspieramy organy tych podmiotów w ich bieżącej działalności (regulaminy, uchwały, udział w zgromadzeniach wspólników, rejestracja w KRS itp.).
Kancelaria przeprowadza due dilligence przedsiębiorstw w celu ich późniejszego przejęcia. Prowadzimy procesy związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółek handlowych.
Umowy handlowe
Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu umów handlowych. Wspieramy Klientów w przeprowadzaniu transakcji związanych z produkcją maszyn przemysłowych, ich dostawą, montażem i serwisem. Sporządzamy kontrakty menadżerskie, umowy dla przedstawicielstw handlowych, umowy agencyjne. Przygotowujemy ogólne warunki handlowe, regulaminy sklepów internetowych i umowy z udziałem konsumentów.
Nieuczciwa konkurencja
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji, związane z wykorzystywaniem cudzych znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstw czy z nieuprawnionym wykorzystywaniem domen internetowych.
Prawa autorskie, ochrona własności przemysłowej
Ochrona praw autorskich oraz ochrona własności przemysłowej stanowi coraz ważniejszy element nowoczesnych przedsiębiorstw. Kancelaria wspiera Klientów przy rejestracji znaków towarowych, prowadzi też procesy sądowe o ochronę praw autorskich. Sporządzamy umowy licencyjne i inne umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
Sprawy sądowe
Obecny stopień skomplikowania procedury sądowej oraz rygorystyczne zasady obowiązujące w prowadzeniu spraw sądowych stanowią przyczynę, dla której brak profesjonalnego pełnomocnika w takim postępowaniu spowodować może bardzo niekorzystne skutki dla osoby dochodzącej swych praw przed sądem. Radcowie prawni, adwokaci i aplikanci stanowiący zespół Kancelarii brali dotąd udział w blisko tysiącu spraw sądowych, dlatego też doświadczenie Kancelarii w tym zakresie jest ogromne.
Zamówienia publiczne
Udział w przetargach organizowanych przez podmioty publiczne jest często jednym ze znaczących elementów strategii przedsiębiorstw. Kancelaria pomaga Klientom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w sporach z zamawiającymi i innymi uczestnikami tego procesu, w tym w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Prawo budowlane
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów związanych z procesem budowlanym, takich jak umowa o nadzór inwestorski, o zastępstwo inwestycyjne, o roboty budowlane, czy o wykonywanie funkcji kierownika budowy. Prawnicy Kancelarii prowadzili też procesy dotyczące odszkodowań związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych.
Odszkodowania
Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych w związku z wypadkami przy pracy, uszczerbkiem na zdrowiu, szkodami z tytułu odpowiedzialności cywilnej, czy spowodowanych ruchem przedsiębiorstwa.
Prawo administracyjne
Kancelaria reprezentuje swych klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, postępowaniach o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, czy o wydanie zgody na przeprowadzenie robót budowlanych itp.
Dochodzenie należności
Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zapłatę, jak również w postępowaniach egzekucyjnych. Zajmujemy się również dochodzeniem należności od członków zarządu spółek handlowych i postępowaniami z tzw. skargi pauliańskiej.

Nasz zespół

Izabela Libera

radca prawny

Założyciel Kancelarii.
Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu...

Anastassiya Gaid

prawnik specjalista

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu...

Weronika Kania

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu...

Jan Gołąbek

aplikant radcowski

Aplikant radcowski absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu...

Katarzyna Palki

adwokat

Adwokat – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, związana początkowo z GWW Woźny i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie...

Elżbieta Kozłowska

radca prawny

Absolwentka aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego...

Magdalena Korusiewicz

aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła także podyplomowe studia o kierunku Ubezpieczenia Gospodarcze i Społeczne...

Izabela Jaworska-Turla

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej Uniwersytetu Warszawskiego...

Jan Delmanowski

aplikant radcowski

Aplikant radcowski III roku. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu...

Paweł Pachoł

aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w kraju jak również za granicą...

Grzegorz Szulc

aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Politologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego...

Jacek Sularz

aplikant radcowski

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze klientów indywidualnych i przedsiębiorstw...

Małgorzata Eichler

kierownik sekretariatu

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej oraz historii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza...

Jacek Mizgier

asystent

Student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu...

mediacje

Mediacja stanowi atrakcyjną alternatywę dla prowadzenia długotrwałych i kosztownych sporów sądowych. Pozwala to również wypracować rozwiązania niemożliwe do osiągnięcia przed sądem. Mediacje są szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców, dla których uzyskanie zaspokojenia po kilku latach procesu pozbawione jest często jakiegokolwiek znaczenia gospodarczego, a wręcz doprowadzić może do upadłości.

W Polsce mediacja jest dobrowolna i całkowicie poufna. Może odbywać się w trakcie postępowania sądowego jak również niezależnie od niego. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd uzyskuje moc ugody sądowej.

W krajach Europy zachodniej mediacja jest często obowiązkowym etapem postępowania sądowego, co znacznie przyspiesza rozstrzyganie spraw i odciąża system sądownictwa.

Rolą mediatora jest pomoc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony konfliktu.

Koszt mediacji jest wielokrotnie niższy niż koszt postępowania sądowego.

Izabela Libera jest wiceprezesem Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu. Została wpisana na listę mediatorów sądowych tego stowarzyszenia oraz na listę Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.


Pro bono

Prawnicy Kancelarii angażują się w nieodpłatną pomoc osobom, których nie stać na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Kancelaria wpiera swym działaniem również stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność charytatywną.

kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Libera

City Park
ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań

tel. +48 790 777 951
fax +48 61 669 05 26

sekretariat@KancelariaLibera.pl


Proszę wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy Proszę wpisać temat wiadomości
Proszę wpisać treść wiadomości
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.