Jesteśmy do Twojej
dyspozycji

Jan Gołąbek Radca Prawny

Jan Gołąbek

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych jako aplikant radcowski, a następnie jako radca prawny, jak również jako asystent sędziego w sądzie rejonowym oraz w sądzie okręgowym w instancji odwoławczej. Posiada on również bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach bankowych i finansowych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, w szczególności w prawie upadłościowym, prawie przewozowym, bankowym, handlowym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie dotyczącym obrotu nieruchomościami. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400, 61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl