Domowy Poradnik Frankowy – 03 – Świadkowie

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Domowy Poradnik Frankowy . Tym razem słów kilka o świadkach, powoływanych przez banki w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Film możecie Państwo znaleźć tutaj https://www.youtube.com/watch?v=FReDLWff3DE

Świadków bankowych można podzielić na dwie grupy. Jedna to osoby, które brały udział w podpisywaniu umowy, czyli pracownicy banku, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientem. Świadkowie ci najczęściej nie pracują już w danym banku , nie pamiętają okoliczności zawierania konkretnej umowy, a ich zeznania są zazwyczaj bardzo ogólne. Dlatego niewiele wnoszą one do sprawy.

Drugi rodzaj świadków to osoby pracujące w centralach banków, a ich zeznania ograniczają się do przedstawienia sądowi zasad, jakie obowiązywały w bankach przy ustalaniu kursów walut i dotyczą głównie spraw na bardzo dużym poziomie ogólności. Świadkowie ci są tzw. świadkami dyżurnymi, tzn są powoływani przez dany bank w każdej prowadzonej sprawie. W związku z tym nie mają one dla sprawy żadnego znaczenia i na szczęście sądy coraz częściej pomijają je w prowadzonych postępowaniach, albo zarządzają przesłuchanie świadków na piśmie, co znacznie przyspiesza prowadzenie spraw.

Z poprzednimi odcinkami mogą się państwo zapoznać tutaj https://kancelarialibera.pl/aktualnosci/02-domowy-poradnik-frankowy-jak-wybrac-dobrego-prawnika/

oraz tutaj https://kancelarialibera.pl/aktualnosci/domowy-poradnik-frankowy/

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko PKO BP

Z przyjemnością informuję, że w dniu 9 października 2020 r. w jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw Sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń i stwierdził, że kredytobiorcy nie muszą spłacać kolejnych rat kredytu do końca trwania procesu , a bank nie może z tego powodu wypowiedzieć umowy. Sprawa o tyle istotna, że postępowanie toczy się przeciwko bankowi PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.), czyli bankowi państwowemu, który nie jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Moi klienci za to niestety przeciwnie. Ze względu na trudną sytuację finansową sąd zwolnił ich od kosztów sądowych i wyznaczył mnie jako pełnomocnika z urzędu. Do tego przez wcześniejsze niekorzystne ugody zawierane z bankiem spłacili już oni z nawiązką otrzymaną kwotę kredytu.

Sąd odstąpił od uzasadnienia postanowienia, stwierdzając, że uwzględnia złożony przez nas wniosek w całości. Postanowienie jest nieprawomocne. sygn. XII C 853/19.

Nasze wygrane w sprawach frankowych

W niniejszym poście przedstawiać będziemy przykładowe wyroki wydane w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej (w tym franka szwajcarskiego), a także kredytów złotowych. W tych sprawach kredytobiorcy byli lub są reprezentowani przez prawników z naszej Kancelarii.

 • postanowienie z dnia 9 października 2020 r. sygn. XII C 853/19. Sąd zabezpieczył powództwo kredytobiorców przeciwko PKO BP stwierdzając, że nie muszą spłacać rat do końca trwania procesu, a bank nie może z tego powodu wypowiedzieć umowy.

 • wyrok z dnia 30 września 2020, I C 1885/18, Sąd oddala pozew mBanku o zapłatę w całości. Wyrok nie jest prawomocny.
 • wyrok z dnia 1 września 2020 , I C 1573/19. Sąd uwzględnił powództwo w całości i zasądził zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sprawa przeciwko mBank. Wyrok jest nieprawomocny.
 • wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r, sygn. I C 2114/17. Sąd oddala w całości powództwo Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) o zapłatę i uznaje, że umowa jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.

 • wyrok z dnia 25 września 2020 , XII C 1182/18. Sąd oddala w całości powództwo banku Getin Noble Bank o zapłatę. Sprawa dotyczy kredytu złotowego. Wyrok jest nieprawomocny.
 • postanowienie z dnia 5 maja 2020, sygn. V C 590/19 – sąd zabezpieczył roszczenia powodów przeciwko BPH o zapłatę poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat. Postanowienie jest prawomocne. Bank nie składał zażalenia.
 • wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn. I ACa 998/19. Sąd pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny w całości. BTE wydany przez Getin Bank. Wyrok jest prawomocny.

 • wyrok z dnia 6 czerwca 2019, sygn. XVIII C 1122/17 . Sąd uznaje, że bank nie miał podstaw do wystawienia bankowego tytułu wykonawczego i pozbawia go wykonalności w całości. Umowa o kredyt indeksowany zawiera niedozwolone klauzule umowne. Wyrok prawomocny.
 • wyrok z dnia 24 kwietnia 2019, XXV C 590/19. Sąd oddala powództwo Raiffeisen Bank International w części, uznając, że umowa jest nieważna, a kredytobiorcy powinni oddać jedynie kwotę nominalną kredytu. Wyrok jest nieprawomocny.
 • wyrok z 13 grudnia 2019, sygn. XXV C 2553/18. Sąd uwzględnia powództwo kredytobiorcy i pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Getin Bank. Wyrok jest nieprawomocny.
 • wyrok z dnia 15 listopada 2017, sygn. I C 214/17. Sąd oddala w całości roszczenie banku Getin Noble o zapłatę, uznając, że umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne, a bank nie miał prawa wypowiedzieć umowy. Wyrok jest prawomocny.
 • postanowienie z dnia 22 marca 2019, I C 112/19, sąd odrzuca pozew banku Getin Noble jako niedopuszczalny. Sprawa zostaje prawomocnie zakończona. Bank nie składał apelacji.
 • wyrok z dnia 17 października 2017 , sygn. XVIII C 293/17. Sąd oddala powództwo banku Raiffeisen Bank, uznając, że umowa zawiera klauzule niedozwolone, a bank nie mhttps://kancelarialibera.pl/aktualnosci/umowa-o-kredyt-dewizowy-dawnego-bz-wbk-niewazna/iał podstaw do wypowiedzenia umowy. Wyrok jest nieprawomocny.

Umowa o kredyt dewizowy dawnego BZ WBK nieważna!

Do niedawna wydawało się, że umowa o kredyt dewizowy dawnego BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) jest w zasadzie nie do obalenia. Kwota kredytu wskazana w CHF, możliwość wypłaty i spłaty kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich… Do tego sama nazwa umowy sugerująca, że jest to kredyt udzielony w walucie obcej. To wszystko powodowało, że dotychczas sądy najczęściej uznawały, że jest to kredyt walutowy, a sama umowa nie zawiera wad i może być w pełni realizowana.

W jednej z prowadzonych przez naszą Kancelarię spraw Sąd Okręgowy w Poznaniu dokonał całkiem odmiennej oceny tej umowy. Wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2020 r. oddalił powództwo banku w całości, uznając, że umowa taka jest nieważna. Warto zauważyć, że początkowo w tej sprawie wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, co powodowało, że obrona w tej sprawie była szczególnie trudna. Uzasadniając wyrok Sąd uwzględnił w przeważającej większości zarzuty prezentowane przez Kancelarię. Z pisemnego uzasadnienia wyroku wynika m.in, że:

 1. weksel został źle wypełniony – wskazana została błędna waluta długu,
 2. możliwość przewalutowania kredytu na PLN istniała w umowie, ale dotyczyła tylko wystawienia BTE, a nie wypełnienia weksla,
 3. umowa jest nieważna na podstawie 58 par. 1 w zw. z art 69 Prawa bankowego, gdyż to bank samodzielnie decydował o wysokości wypłaconego kredytu , a wypłacona kwota nie jest równa kwocie wnioskowanej przez kredytobiorców,
 4. kredytobiorcy dostali inną kwotę, niż ta, o którą wnioskowali,
 5. nie był to kredyt dewizowy, bo taki musiałby być wypłacony w CHF
 6. kredytobiorcy nie mieli wpływu na wysokość tej kwoty, nie znali zasad wyznaczania kursów,
 7. bank nie miał żadnych ograniczeń co do stosowania własnych kursów
 8. nie ma znaczenia, że kurs zbliżony do rynkowego, skoro i tak bank mógł go dowolnie wyznaczać
 9. kredytobiorcy byli konsumentami, w związku z czym zastosowanie ma Dyrektywa 93/13 o ochronie praw konsumentów,
 10. umowa nie była indywidualnie uzgodniona i zawiera klauzule abuzywne,
 11. nie można uzupełnić luk powstałych po usunięciu tych klauzul przepisami dyspozytywnymi,
 12. po eliminacji tych klauzul nie można umowy dalej wykonywać, więc również z tego powodu należy stwierdzić jej nieważność,
 13. nastąpiło zaburzenie elementarnej równowagi pomiędzy stronami
 14. Dyrektywa 93/13 dopuszcza sankcje dalej idące niż sama abuzywność, jeśli jest to zgodne z prawem krajowym i ma chronić konsumenta, a w tych sprawach sąd może działać nawet z urzędu,

Wyrok wydany w sprawie pod sygn. I C 2114/17 jest nieprawomocny, a bank zapewne złoży od niego apelację.

Domowy Poradnik Frankowy

Prezentujemy Państwu pierwszy film z nowej serii edukacyjnej tworzonej przy udziale Kancelarii pt. Domowy Poradnik Frankowy. W krótkich filmikach postaramy się prostym językiem opowiedzieć o sprawach kredytów indeksowanych do CHF. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka. Tym razem o tym, jak zacząć, jakie dokumenty przygotować i po co one w ogóle są :).

https://youtu.be/NYzvlHbQ-OU

Wywiad mec. Izabeli Libery dla INN:Poland w sprawie kredytów frankowych

Zapraszamy do lektury wywiadu udzielonego portalowi INN:Poland przez mec. Liberę. Pani Mecenas udziela odpowiedzi na temat aktualnej sytuacji frankowiczów oraz o tym, czego mogą domagać się w sądach. Komentuje również znaczenie wyroku TSUE C-260/18 wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Dziubak przeciwko Raiffeisen. M.in. zwraca uwagę na to, że wyrok ten ma znaczenie nie tylko w jednej konkretnej sprawie, ale odnosi się do wszystkich osób, które mają kredyt indeksowany lub denominowany do CHF lub innej waluty .

https://innpoland.pl/156195,kredyt-we-frankach-uniewaznienie-umowy-czy-odfrankowienie?fbclid=IwAR1yIL3CgNel7LG3iYWZGmFGKBDxVCTXVGe_7wLetF_exNFIXOwwpTlotkA

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl