Nasze wygrane w sprawach frankowych

W niniejszym poście przedstawiać będziemy przykładowe wyroki wydane w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej (w tym franka szwajcarskiego), a także kredytów złotowych. W tych sprawach kredytobiorcy byli lub są reprezentowani przez prawników z naszej Kancelarii. W chwili obecnej uzyskaliśmy dla naszych Klientów ponad 200 pozytywnych rozstrzygnięć w sprawach kredytów frankowych.

 1. Wyrok z dnia 28 kwietnia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddala apelację banku mBank S.A. potwierdzając, że umowa zawarta z tym bankiem jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY. sygn. II Ca 1994/22
 2. Wyrok z 27 kwietnia 2023 r. – Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa zasądził od Banku Millennium na rzecz kredytobiorców 51.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 2290/22
 3. Wyrok z dnia 27 kwietnia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddala apelację banku Santander Bank Polska potwierdzając nieważność umowy kredytowej. Sygn. XV Ca 2119/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 4. Wyrok z dnia 27 kwietnia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddala apelację banku PKO BP potwierdzając, że umowa jest nieważna. Sygn. XV Ca 1553/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 5. Wyrok z dnia 27 kwietnia 2023 r. – Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce zasądza od banku PKO BP na rzecz kredytobiorców 52.292 zł i 4.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 575/21
 6. Wyrok z dnia 26 kwietnia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnia zarzut potrącenia zgłoszony przez Santander Bank Polska jednocześnie potwierdzając, że umowa zawarta z Kredyt Bankiem jest nieważna. Sygn. XV Ca 373/23. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 7. Wyrok z dnia 26 kwietnia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy z mBank S.A. i zasądza 34.000 zł. Sygn. I C 1026/22.
 8. Wyrok z dnia 26 kwietnia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy z Własny Kąt PKO BP i zasądza 21.000 CHF . Sygn. I C 1096/22
 9. Wyrok z dnia 19 kwietnia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy z Deutsche Bank S.A. i zasądza 213.000 zł. Sygn. I C 829/22
 10. Wyrok z 17 kwietnia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy PKO BP i zasądza 89.000 zł. Sygn I C 1070/22
 11. Wyrok z 14 kwietnia 2023 – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zasądza od banku BPH 33.000 zł przesłankowo uznając, że umowa GE money bank jest nieważna. Sygn. I C 1663/20
 12. Wyrok z 5 kwietnia 2023 r – Sąd Okręgowy w Krakowie zasądza od banku Raiffeisen Bank International AG kwotę 146.000 zł przesłankowo uznając, że umowa kredytowa jest nieważna. Sygn. I C 869/21
 13. Wyrok z dnia 3 kwietnia 2023 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddala apelację banku mBank S.A. potwierdzając, że umowa kredytowa jest nieważna. Sygn. I ACa 10/21. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 14. Wyrok z dnia 31 marca 2023 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddala apelację Banku Raiffeisen Bank International AG potwierdzając, że umowa kredytowa jest nieważna. Sygn. I ACa 775/21. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 15. Wyrok z dnia 30 marca 2023 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddala apelację banku mBank S.A. potwierdzając, że umowa kredytowa jest nieważna. SYgn. I ACa 158/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 16. Wyrok z dnia 30 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddala apelację Santander Bank Polska potwierdzając, że umowa kredytu frankowego jest nieważna. Sygn. XV Ca 163/23 wyrok jest PRAWOMOCNY.
 17. Wyrok z dnia 29 marca 2023 – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zasądza od banku mBank S.A. 14.000 zł i 6.600 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 934/20
 18. Wyrok z dnia 29 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy z BPH i zasądza od banku Polska Kasa Opieki na rzecz kredytobiorcy 25.000 zł. Sygn. XII C 1977/22
 19. Wyrok z dnia 29 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądza od banku mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy 164.000 zł przesłankowo uznając, że umowa kredytu frankowego jest nieważna. Sygn. XII C 1659/21
 20. Wyrok z dnia 27 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy BPH (obecnie Polska Kasa Opieki S.A.) i zasądza od banku 84.000 zł. sygn. XVIII C 1404/21
 21. Wyrok z 23 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienia wyrok sądu I instancji i dzieli zasądzone roszczenie po połowie na rzecz każdego z kredytobiorców potwierdzając, że umowa zawarta z PKO BP jest nieważna. Sygn. XV Ca 844/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 22. Wyrok z dnia 23 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddala apelację banku PKO BP potwierdzając, że umowa kredytowa jest nieważna. Sygn. XV Ca 484/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 23. Wyrok z dnia 22 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądza od banku mBank S.A. kwotę 33.000 zł i 11.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa kredytowa jest niewazna. Sygn. XII C 1043/20
 24. Wyrok z dnia 21 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy GE Money Bank (obecnie BPH) i zasądza 61.000 zł i 26.000 CHF. SYgn. I C 1693/21
 25. Wyrok z 20 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy z Deutsche Bank i zasądza kwotę 65.000 zł i 30.000 CHF. Sygn. I C 1343/20
 26. Wyrok z 9 marca 2023 0 Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądza od banku Deutsche Bank Polska 202.000 zł przesłankowo potwierdzając nieważność umowy. Sygn I C 984/21
 27. Wyrok z 8 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Białymstoku zasądza od banku Polska Kasa Opieki S.A. 126.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa kredytowa jest nieważna. Sygn. I C 2154/21
 28. Wyrok z 7 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Częstochowie ustala nieważność umowy PKO BP (Nordea) i zasądza 26.000 zł. Sygn. I C 593/22
 29. Wyrok z 6 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy zawartej z Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska) i zasądza kwotę 3.800 CHF. sygn. I C 717/22.
 30. Wyrok z 6 marca 2023 – Sąd Okręgowy w Białymstoku ustala nieważność umowy zawartej z Santander Consumer i zasądza na rzecz kredytobiorców 64.000 zł. sygn. I C 474/22
 31. Wyrok z dnia 1 marca 2023 – Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. zasądza od banku Millennium 50.000 zł przesłankowo uznając nieważność umowy kredytowej. Sygn. I C 322/21
 32. Wyrok z 28 lutego 2023 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnia zarzut zatrzymania podnoszony przez bank mBank S.A. jednocześnie potwierdzając nieważność umowy kredytowej. sygn. I ACa 488/21. Wyrok jest PRAWOMOCNY.
 33. Wyrok z 27 lutego 2023 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddala apelację PKO BP potwierdzając nieważność umowy kredytowej. Sygn. I ACa 1345/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 34. wyrok z 28 lutego 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy Getin Noble Bank oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 389.000 zł. sygn. XII C 2767/21
 35. wyrok z 22 lutego 2023 – Sąd Okręgowy w Łodzi zasądza od mBanku kwotę 136.000 CHF uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. II C 2202/21
 36. wyrok z 22 lutego 2023 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorcy 106.000 zł przesłankowo uznając, że Umowa z bankiem Millennium jest nieważna. sygn. I C 1181/20
 37. wyrok z 21 lutego 2023 r. – Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorców 32.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z Bankiem Millennium jest nieważna. sygn. VII C 477/20
 38. wyrok z 24 lutego 2023 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku Santander Bank Polska S.A. potwierdzając nieważność umowy kredytowej. Sygn. II Ca 370/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 39. Wyrok z 17 lutego 2023 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od banku PKO BP 161.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XVIII C 1393/22
 40. wyrok z 15 lutego 2023 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Lesznie zasądził na rzecz kredytobiorców od banku Santander Bank Polska S.A. 48.000 zł i 11.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa kredytowa jest nieważna. Sygn. XIII C 394/20
 41. wyrok z 14 lutego 2023 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorców 20.000 zł i 17.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa mBank jest nieważna. sygn XVIII C 724/21
 42. Wyrok z dnia 9 lutego 2023 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy Banku Millennium i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 78.000 zł. Sygn. I C 549/20.
 43. wyrok z dnia 6 lutego 2023 r – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację banku Millennium potwierdzając że umowa kredytowa jest nieważna. sygn. I ACa 933/21. Wyrok jest PRAWOMOCNY.
 44. wyrok z dnia 3 lutego 2023 r. – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził od banku PKO BP kwotę 26.000 zł przesłankowo uznając, że umowa kredytu jest nieważna. Sygn. IX C 1218/20
 45. wyrok z 2 lutego 2023 r. – Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach jedynie poprzez uwzględnienie zarzutu zatrzymania. W pozostałym zakresie apelacja Banku Millennium została oddalona. Wyrok jest PRAWOMOCNY. Sygn. I ACa 1384/21
 46. wyrok z 2 lutego 2023 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od banku Deutsche Bank na rzecz kredytobiorcy 39.000 zł oraz 15.700 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn XII C 508/21
 47. wyrok z 1 lutego 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy Kredyt Banku EKSTRALOKUM i zasądził kwotę 259.000 zł od Santander Bank Polska. sygn. I C 6/22
 48. wyrok z 31 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację Banku BPH potwierdzając, że umowa jest nieważna. sygn. I ACa 976/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 49. wyrok z dnia 26 stycznia 2023 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku Millennium potwierdzając nieważność umowy. Sygn. II Ca 919/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 50. Wyrok z dnia 25 stycznia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy banku Bank Gospodarki Żywnościowej i zasądził od BNP Paribas Polska kwotę 10.000 CHF. sygn. XVIII C 644/22
 51. wyrok z dnia 19 stycznia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy Nordea Habitat i zasądził od banku PKO BP kwotę 35.000 zł i 22.000 CHF. sygn. XII C 1335/22
 52. wyrok z 17 stycznia 2023 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację banku mBank potwierdzając, że umowa tego banku jest nieważna. sygn. I ACa 1040/21. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 53. Wyrok z dnia 16 stycznia 2023 – Sąd Rejonowy w Kłodzku zasądził od PKO BP na rzecz klientów 51.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 702/21
 54. wyrok z 13 stycznia 2023 – Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli zasądził od banku Millennium kwotę 30.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 3203/21
 55. wyrok z dnia 10 stycznia 2023 – Sąd Okręgowy Warszawa Praga – zasądza od banku Millennium 7.000 zł i 17.000 CHF uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 885/21
 56. wyrok ZAOCZNY z dnia 5 stycznia 2023 r – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy z Fortis Bankiem (BNP Paribas) i zasądził 92.000 zł . sygn. XII C 1997/22.
 57. wyrok z dnia 5 stycznia 2023 – Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i zasądził od Getin Noble na rzecz kredytobiorców 52.000 zł i 14660 CHF uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I ACa 933/21 . wyrok jest PRAWOMOCNY.
 58. wyrok z 5 stycznia 2023 – Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził na rzecz kredytobiorców od mBank S.A. 74.000 CHF uznając, że umowa kredytowa jest nieważna. sygn. I C 1422/21
 59. Wyrok z 4 stycznia 2023 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił, że umowa z bankiem Millennium jest nieważna i zasądził na rzecz klientów 172.000 zł . Sygn. I C 61/22
 60. Wyrok z 4 stycznia 2023 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od pozwanego banku Santander Consumer Bank 89.000 zł uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 1082/21
 61. Wyrok z 30 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił apelację banku Millennium S.A. potwierdzając, że umowa jest nieważna. wyrok jest PRAWOMOCNY. Sygn. VIII Ca 595/22.
 62. Wyrok z 30 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku mBank S.A. potwierdzając, że umowa jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY. Sygn. II Ca 587/22.
 63. Wyrok z 30 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Krakowie ustalił nieistnienie umowy banku Millennium S.A. i zasądził 4.000 zł na rzecz kredytobiorców. Sygn. I C 650/22.
 64. Wyrok z 29 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku PKO BP potwierdzając, że umowa zawarta z tym bankiem jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY. Sygn. XV Ca 2270/21
 65. Wyrok z 29 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił, że umowa z Millennium jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców 15.000 zł i 12.000 CHF. Sygn. XVIII C 2627/21
 66. Wyrok z 28 grudnia 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację pozwanego banku mBank potwierdzając, że umowa kredytowa jest nieważna. wyrok jest PRAWOMOCNY. sygn. I ACa 406/21.
 67. Wyrok z 27 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorców od banku Santander Bank Polska S.A. 77.000 zł uznając , że umowa jest nieważna. Sygn. XVIII C 516/18
 68. Wyrok z 23 grudnia 2022 r – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku BNP Paribas Bank Polska potwierdzając, że umowa jest nieważna. sygn. II Ca 1373/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 69. Wyrok z 23 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację mBank S.A. potwierdzając, że umowa jest nieważna. sygn. II Ca 711/22. wyrok jest PRAWOMOCNY
 70. Wyrok z 21 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od mBank na rzecz klientów kwotę 47.000 zł i 37.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 1443/20
 71. Wyrok z 21 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz kredytobiorców 97.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 1435/20
 72. Wyrok z 20 grudnia 2022 r – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację banku mBank S.A. potwierdzając, że umowa jest nieważna. sygn. I ACa 666/21. wyrok jest PRAWOMOCNY
 73. wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ustalił nieważność umowy zawartej z Deutsche Bank S.A. i zasądził 79.000 zł. sygn. I C 919/20
 74. wyrok z 20 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku Reiffeisen Bank International potwierdzając, że umowa jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY. sygn. XV Ca 1836/22
 75. wyrok z 20 grudnia 2022 r – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od banku Millennium ponad 23.000 zł i 19.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. XII C 1109/20
 76. Wyrok z 19 grudnia 2022 – Sąd Okręgowy w Elblągu zasądził od Raiffeisen Bank International na rzecz klientów kwotę 37.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sprawa dotyczy kredytu spłaconego w całości. sygn. I C 443/22
 77. wyrok z 16 grudnia 2022 r – Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz klienta 127.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. II C 2663/20.
 78. Wyrok z 16 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku Millennium S.A. potwierdzając, że umowa jest nieważna. sygn. XV Ca 1691/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 79. Wyrok z 16 grudnia 2022 r. – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zasądził od banku Millennium na rzecz kredytobiorców 103.000 zł przesłankowo uznając, że dwie umowy kredytowe są nieważne. sygn. XIV C 1344/20
 80. wyrok z 16 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorców 108.000 zł uznając że umowa z bankiem BPH S.A. jest nieważna. sygn XVIII C 272/21
 81. wyrok z 15 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od banku Millennium na rzecz kredytobiorców 137.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 317/20
 82. wyrok z 15 grudnia 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację banku PKO BP potwierdzając, że umowa kredytowa jest nieważna. sprawa dotyczyła powództwa przeciwegzekucyjnego. sygn. V ACa 647/22 wyrok jest PRAWOMOCNY.
 83. Wyrok z 14 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację pozwanego banku PKO BP potwierdzając, że umowa jest nieważna. sygn. II Ca284/22. Wyrok jest PRAWOMOCNY.
 84. wyrok z dnia 9 grudnia 2022r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił w całości nakaz zapłaty wydany w 2018 r i oddalił powództwo mBank w całości. sygn. XII C 459/18
 85. wyrok z 8 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Krakowie ustala, że umowa zawarta z Kredyt Bank (obecnie Santander Bank Polska) jest nieważna, zasądza na rzecz kredytobiorcy 24.000 CHF. sygn. I C 840/22
 86. wyrok z 7 grudnia 2022 r – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądza od banku Millennium na rzecz kredytobiorcy kwotę 104.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. XVIII C 499/21
 87. wyrok z 6 grudnia 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zasądza od banku Santander Bank Polska kwotę 71.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. VII C 770/20
 88. wyrok z dnia 3 grudnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę 18.000 zł i 25.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa z Raiffeisen Bank jest nieważna. Sygn. XII C 2275/20
 89. wyrok z 2 grudnia 2022 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustala nieważność umowy zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska , zasądza 85.000 zł. sygn. XII C 1657/21
 90. wyrok z 1 grudnia 2022 r- Sąd Okręgowy Warszawa – Praga oddalił powództwo banku Millennium o zapłatę, uwzględnił roszczenie kredytobiorcy o ustalenie nieistnienia umowy kredytowej i zasądził na rzecz kredytobiorcy pond 200.000 zł. Sygn. III C 1555/19
 91. Wyrok z 29 listopada 2022 r. – Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy Getin Noble Bank i zasądził na rzecz klientów 32.000 zł i 45.900 CHF. sygn. XXV C 1915/18
 92. wyrok z dnia 25 listopada 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku mBank S.A. utrzymując nieważność umowy kredytowej. Wyrok jest PRAWOMOCNY. Sygn. II Ca 504/22
 93. wyrok z 25 listopada 2022r – Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od banku mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 351.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 1616/21
 94. wyrok z dnia 24 listopada 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Szczecinie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. potwierdzając, że umowa zawarta z GE Money (obecnie BPH) jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY. Sygn. I ACa 1125/22
 95. wyrok z dnia 23 listopada 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku i apelację kredytobiorców (co do odsetek) potwierdzając, że umowa kredytu Millennium S.A. jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY . sygn . I ACa 476/22
 96. Wyrok z dnia 17 listopada 2022 r – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy MULITIPLAN mBank S.A. i zasądził na rzecz klienta kwotę 43.000 zł. sygn. XVIII C 1270/22
 97. wyrok z dnia 16 listopada 2022 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację pozwanego banku BNP Paribas Bank Polska (dawny Fortis) potwierdzając, że umowa jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY . Sygn. I ACa 540/21
 98. wyrok z 15 listopada 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 75.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 866/21
 99. wyrok z dnia 15 listopada 2022 – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził od banku Santander Bank Polska S.A. 60.000 zł przesłankowo uznając, że umowa kredytowa jest nieważna. sygn. IX C 2485/20.
 100. wyrok z 14 listopada 2022r.- Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku BPH uznając, że umowa dawnego GE Money jest nieważna w całości. sygn. II Ca 483/22. wyrok jest PRAWOMOCNY.
 101. wyrok z 9 listopada 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy GE Money (obecnie BPH) i zasądził na rzecz kredytobiorcy 130.000 zł. sprawa dotyczy kredytu spłaconego w całości. sygn. XVIII C 911/22
 102. wyrok z 8 listopada 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu zasądził od banku mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 6.000 zł i 10.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 33/21
 103. wyrok z 8 listopada 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zasądził od banku Millennium S.A. 15.000 zł oraz 8.300 CHF przesłankowo uznając, że umowa kredytowa jest nieważna. sygn. VII C 211/22
 104. wyrok z 7 listopada 2022 r – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od banku BPH kwotę 163.000 zł przesłankowo uznając, że umowa kredytowa jest nieważna. sygn. XII C 2385/20
 105. Wyrok z 4 listopada 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził od banku BPH na rzecz kredytobiorców 51.000 zł przesłankowo uznając, że umowa zawarta z dawnym GE Money jest nieważna. sygn IX C 821/21
 106. wyrok z dnia 4 listopada 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku potwierdzając, że umowa banku Millennium jest nieważna. sygn. XV Ca 268/22
 107. wyrok z dnia 31 października 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił w zdecydowanej większości apelację banku mBank S.A., uznając, że umowa kredytowa jest nieważna, uwzględnił jednak podniesiony przez bank zarzut zatrzymania. sygn. I ACa 605/21. wyrok jest PRAWOMOCNY
 108. wyrok z dnia 31 października 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od banku mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 40.000 zł i 12.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa kredytowa jest nieważna. sygn. XII C 1150/21
 109. wyrok z dnia 28 października 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy zawartej z Getin Noble Bank i zasądził na rzecz kredytodawców kwotę 710.000 zł. sygn. I C 1708/21
 110. wyrok z dnia 28 października 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku Raiffeisen Bank International AG, potwierdzając, że umowa zawarta z tym bankiem jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY. Sygn. II Ca 449/22
 111. wyrok z dnia 28 października 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku Santander Bank Polska S.A. potwierdzając, że umowa zawarta z Kredyt Bank jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY. Sygn. II Ca 543/22
 112. wyrok z dnia 26 października 2022 r- Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie i zasądził na rzecz kredytobiorcy od mBank S.A. kwotę 63.000 zł , uznając, że umowa jest ważna i dokonując tzw. odfrankowienia. sygn. IX Ca 985/21 . wyrok jest PRAWOMOCNY.
 113. wyrok z dnia 24 października 2022 r – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy dawnego Fortis Bank (obecnie BNP Paribas Bank Polska) i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 173.000 zł. sygn. XVIII C 846/20
 114. Wyrok z dnia 13 października 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził na rzecz naszych klientów od banku Millennium S.A. kwotę 41.000 zł i 3767 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. IX C 1572/20
 115. Wyrok z dnia 12 października 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy BPH S.A. (GEMoney) i zasądził na rzecz naszego klienta 34.000 CHF. Sygn. I C 1961/21
 116. Wyrok z dnia 11 października 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od Santander Consumer Bank na rzecz Klientów 75.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XII C 402/20.
 117. Wyrok z dnia 29 września 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił w przeważającym zakresie apelację pozwanego banku PKO BP, potwierdzając, że umowa jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY. Sygn. I ACa 1088/21.
 118. Wyrok z dnia 28 września 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy PKO BP (Własny Kąt) i zasądził na rzecz kredytodawców 86.000 zł. Sygn. I C 1957/21
 119. Wyrok z dnia 28 września 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Łodzi oddala apelację banku Santander Bank Polska od wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim unieważniającego umowę kredytu złotowego zmienioną aneksem na kredyt frankowy. Sygn. I ACa 25/22. Wyrok jest PRAWOMOCNY.
 120. Wyrok z dnia 23 września 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 30.000 zł i 37.000 CHF tytułem zwrotu części spłaconych rat w związku z nieważnością umowy z Getin Noble Bank. Sygn. I C 450/20.
 121. Wyrok z dnia 12 września 2022 r. – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ustalił nieważność umowy Santander Consumer Bank i zasądził ponad 50.000 zł tytułem zwrotu części nienależnie wpłaconych rat. Sygn. I C 170/22
 122. Wyrok z 12 września 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy GE Money Bank (obecnie BPH) , oraz zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 51.000 zł i 5.000 CHF. sygn. I C 773/22
 123. Wyrok z 9 września 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznan Stare Miasto zasądził od Raiffeisen Bank na rzecz naszego Klienta 11.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 763/20/12
 124. Wyrok z 5 września 2022 r. – Sąd Okręgowy w Suwałkach unieważnił pierwotną umowę kredytu złotowego oraz zawartą następnie umowę kredyty frankowego z PKO BP oraz zasądził na rzecz klientów 236.000 zł oraz 26.000 CHF tytułem zwrotu części nienależnie spłaconych rat. sygn. I C 264/22
 125. Wyrok z 5 września 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od Santander Bank Polska na rzecz kredytobiorców łącznie 32.000 zł i 35.000 CHF uznając, że dwie umowy kredytu są nieważne. Sygn. XII C 203/21.
 126. Wyrok z 3 września 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorcy 33.000 zł i 35.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa z mBank jest nieważna. sygn. XII C 1503/21.
 127. Wyrok z 2 września 2022 r – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zasądził na rzecz klientów od mBank S.A. 74.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego. sygn. VII C 221/22
 128. Wyrok z 29 sierpnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ustalił nieistnienie umowy kredytowej zawartej z BNP Paribas (dawniej Bank Gospodarki Żywnościowej) i zasądził na rzecz klientów 217.000 zł . sygn. I C 1173/21
 129. Wyrok z dnia 26 sierpnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu XIII Wydział Zamiejscowy w Lesznie zasądził od banku Deutsche Bank na rzecz moich Klientów kwotę 10.000 PLN i 25.000 CHF na podstawie nieważnej umowy kredytowej. Sygn. XIII C 198/20/1
 130. Wyrok z dnia 25 sierpnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 120.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z 2001 r. jest nieważna. sygn. XII C 853/19
 131. Wyrok z 19 sierpnia 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald w Poznaniu zasądził od banku Santander Bank Polska 30.000 zł i 9.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa kredytu jest nieważna. Sygn. IX C 911/21
 132. Wyrok z dnia 19 sierpnia 2022 r. – Sąd Rejonowy w Pile zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 50.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z Bankiem Millennium jest nieważna. sygn. I C 299/21
 133. Wyrok z dnia 11 sierpnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. zasądził na rzecz kredytobiorców 87.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z bankiem PKO BP jest nieważna. Kredyt został całkowicie spłacony przed wniesieniem pozwu. Sygn. I C 422/20
 134. Wyrok z 8 sierpnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od Bank Ochrony Środowiska 181.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. XVIII C 756/20.
 135. Wyrok z 28 lipca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził na rzecz kredytobiorców od banku PKO BP 189.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. I C 1055/19
 136. Wyrok z 22 lipca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od banku BPH 15.000 CHF i 52.000 zł przesłankowo uznając, że umowa dawnego GE Money Banku jest nieważna. Sygn. XVIII C 730/21
 137. Wyrok z 22 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy mBank i zasądził na rzecz klienta Kancelarii 294.000 zł. sygn. I C 2926/21
 138. Wyrok z 20 lipca 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację banku BPH i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu uznającego, że umowa dawnego GE Money Banku jest nieważna. Sygn. V ACa 194/22. Wyrok jest PRAWOMOCNY.
 139. Wyrok z 20 lipca 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu zasądził od banku Polska Kasa Opieki S.A. 44.000 zł przesłankowo uznając, że umowa kredytu jest nieważna. Sygn. VII C 1887/20 .
 140. Wyrok z 19 lipca 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce zasądził na rzecz kredytobiorców od Banku Millennium kwotę 40.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 35/21.
 141. Wyrok z dnia 8 lipca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy kredytu z Raiffeisen Bank i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 32.000 zł i 25.000 CHF. Sygn. XVIII C 2883/21.
 142. Wyrok z dnia 8 lipca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieważność umowy zawartej z Bankiem Przemysłowo – Handlowym PBK S.A. (obecnie PEKAO S.A.)i zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 230.000 zł. Sygn. XVIII C 2033/21.
 143. Wyrok z dnia 21 czerwca 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorców od banku PKO BP kwotę 22.000 zł przesłankowo uznając, że umowa kredytu jest nieważna. Sygn. I C 1972/20.
 144. Wyrok z 20 czerwca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald z dnia 19 października 2021 r. i tym samym utrzymał w mocy wyrok zasądzający od banku Millennium S.A. zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sygn. XV Ca 2153/21. Wyrok jest PRAWOMOCNY.
 145. Wyrok z 13 czerwca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieistnienie/nieważność umowy WŁASNY KĄT zawartej z PKO BP i zasądził na rzecz kredytobiorców 51.000 zł. sygn I C 560/22.
 146. Wyrok z 9 czerwca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieistnienie / nieważność umowy zawartej z Santander Consumer Bank i zasądził na rzecz klientów kancelarii 210.000 zł. Sygn. I C 470/20
 147. Wyrok z dnia 9 czerwca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił apelację banku Raiffeisen od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 18 listopada 2022 zasądzającego na rzecz kredytobiorcy 25.000 zł. Wyrok jest prawomocny. Sygn. II Ca 1315/21.
 148. Wyrok z 9 czerwca 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorcy od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 59.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 572/21
 149. Wyrok z 8 czerwca 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację banku mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu zasądzającego na rzecz kredytobiorcy 81.000 zł. Wyrok jest prawomocny. Sygn. I ACa 104/21
 150. Wyrok z dnia 6 czerwca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku mBank podtrzymując wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądzający na rzecz kredytobiorców kwotę 59.000 zł. Wyrok jest prawomocny. Sygn. XV Ca 398/22.
 151. Wyrok z dnia 6 czerwca 2022 – Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ustalił nieistnienie/nieważność umowy kredytowej BPH (GE Money) i zasądził na rzecz kredytobiorców 25.000 CHF. Sygn. I C 1492/21
 152. Wyrok z 3 czerwca 2022 – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieistnienie/nieważność umowy Getin Noble (Dom Bank Hipoteczny) i zasądził na rzecz kredytobiorców 245.000 zł. Sygn. XII C 620/20
 153. Wyrok z 2 czerwca 2022 – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od banku mBank na rzecz kredytobiorców kwotę 127.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 1491/20
 154. Wyrok z 2 czerwca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił wyrok Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zasądzając na rzecz klientów kancelarii od Millennium Bank kwotę 9.500 zł. Wyrok jest prawomocny . sygn. XV Ca 1774/21 .
 155. Wyrok z 31 maja 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorców od PKO BP kwotę 82.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 1956/19
 156. Wyrok z 31 maja 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu uznając, że umowa z Getin Noble Bank jest nieważna, zasądził na rzecz kredytobiorców 106.000 zł. Sygn. XVIII C 1078/21
 157. Wyrok z 30 maja 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieistnienie umowy kredytowej z Getin Noble Bank (Dom Bank Hipoteczny) i powiązanych z nią praw (hipoteka) oraz zasądził na rzecz kredytobiorców 205.000 zł. Sygn. XVIII C 116/20 .
 158. Wyrok z dnia 30 maja 2022 r. – Sąd Okręgowy w Legnicy zasądził na rzecz Klientów Kancelarii 5.200 zł i 34.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa z PKO BP jest nieważna. Sygn. I C 307/21
 159. Wyrok z dnia 27 maja 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu (Wydział w Pile) ustalił nieistnienie umowy kredytowej z Getin Noble Bankiem, ustalił nieistnienie hipoteki powiązanej z tą umową, i zasądził na rzecz klientów 75.000 zł. Sygn. XIV C 498/20
 160. Wyrok z dnia 26 maja 2022 r. – Sąd Rejonowy w Toruniu zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 26.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z Bankiem Millennium jest nieważna. sygn. I C 43/21
 161. Wyrok z dnia 24 maja 2022 r. – Sąd Okręgowy w Olsztynie zasądził na rzecz kredytobiorców 90.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z PKO BP jest nieważna. Sygn I C 308/21
 162. Wyrok z dnia 23 maja 2022 r. – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ustalił, że umowa z PKO BP jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 273.000 zł . Sygn. I C 979/21.
 163. Wyrok z 17 maja 2022 – Sąd Okręgowy w Sieradzu zasądził na rzecz kredytobiorcy 91.000 zł i 25.000 CHF uznając , że umowa z PKO BP jest nieważna. sygn. I C 266/21
 164. wyrok z 10 maja 2022 r – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził na rzecz naszych klientów 26.300 zł przesłankowo uznając , że umowa kredytowa z Santander Bank Polska jest nieważna. IX C 558/20.
 165. wyrok z 6 maja 2022 – Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu zasądził na rzecz naszych Klientów 25.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z PKO BP jest nieważna . sygn VII C 463/21
 166. wyrok z 29 kwietnia 2022 – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz Kredytobiorców ponad 160.000 zł uznając, że umowa z ING Bank Śląski jest nieważna. sygn. I C 748/21
 167. wyrok z 29 kwietnia 2022 – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację Santander Bank Polska tym samym potwierdzając, że umowa kredytowa zawarta z tym bankiem jest nieważna . Wyrok jest prawomocny . sygn. II Ca 97/22
 168. Wyrok z 28 kwietnia 2022 – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto zasądził na rzecz naszego Klienta 49.000 zł uznając, że umowa z mBank jest nieważna. sygn. V C 768/21
 169. Wyrok z dnia 28 kwietnia 2022 r – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku PKO BP tym samym uznając, że umowa zawarta z tym bankiem jest nieważna. Wyrok jest prawomocny. sygn. XV Ca 280/22
 170. wyrok z 12 kwietnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 20.000 CHF, uznając, że umowa z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna. sygn. I C 653/21
 171. wyrok z 11 kwietnia 2022 r. – Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy BTE w części przewyższającej wyegzekwowaną kwotę 56.000 zł uznając że umowa zawarta z Getin Bankiem jest nieważna. Wyrok jest prawomocny , sygn. I ACa 154/20.
 172. Wyrok z 8 kwietnia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorców 33.000 zł i 13.700 CHF uznając, że umowa z BPH S.A. jest nieważna.
 173. Wyrok z 28 marca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Kaliszu zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 79.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z PKO BP jest nieważna. sygn. I C 620/20.
 174. wyrok z 28 marca 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieistnienie (ustalił nieważność) umowy kredytowej zawartej z Santander Consumer Bank S.A. i zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę 141.000 zł, sygn. I C 1594/21
 175. Wyrok z 21 marca 2022 – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz kredytobiorcy 90.000 zł potwierdzając, że umowa z mBank S.A. jest nieważna. sygn. I C 1485/20
 176. wyrok z dnia 14 lutego 2022 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił nieistnienie (ustalił nieważność) umowy zawartej z Deutsche Bank Polska i zasądził na rzecz Klientki Kancelarii kwotę ponad 427.000 zł. sygn. XII C 1958/20
 177. wyrok z dnia 9 lutego 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 29.000 zł z tytułu nieważnej umowy zawartej z mBank S.A. sygn. I C 1220/21
 178. wyrok z 28 stycznia 2022 r. – Sąd Okręgowy w Częstochowie zasądził na rzecz naszych klientów ponad 54.000 zł i ponad 17.000 CHF w związku z nieważnością umowy zawartej z Raiffeisen Bank International . Uwaga – kredyt pierwotnie był złotowy i później aneksowany do CHF! sygn. I C 190/21
 179. wyrok z 12 stycznia 2022 r. – Sąd Rejonowy w Pile zasądził na rzecz naszych Klientów ponad 67.000 zł z tytułu nieważności umowy zawartej z PKO BP. sygn. I C 132/21
 180. wyrok z dnia 11 stycznia 2022 r. – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził na rzecz naszej Klientki ponad 30.000 zł uznając, że umowa z Santander Bank Polska (Kredyt Bank) jest nieważna. sygn. IX C 767/20
 181. wyrok z dnia 30 grudnia 2021 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku BNP Paribas Bank Polska ostatecznie uznając, że umowa zawarta z BGŻ jest nieważna. Wyrok jest PRAWOMOCNY! sygn. XV Ca 1679/21
 182. wyrok z dnia 29 grudnia 2021 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację banku Deutsche Bank Polska, tym samym ostatecznie potwierdzając nieważność umowy zawartej z tym bankiem. Wyrok jest PRAWOMOCNY! sygn. XV Ca 1396/21
 183. wyrok z dnia 29 grudnia 2021 – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu zasądził na rzecz naszych Klientów ponad 70.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z Santander Bank Polska jest nieważna . sygn. VII C 2111/20
 184. wyrok z 17 grudnia 2021 r. – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził na rzecz naszego klienta ponad 42.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z mBank jest nieważna. sygn. I C 1885/20
 185. wyrok z 17 grudnia 2021 r. – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził na rzecz naszej Klientki ponad 57.000 zł przesłankowo uznając, że umowa z mBank jest nieważna. sygn. I C 1092/20
 186. wyrok z dnia 8 grudnia 2021 r. – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu zasądził na rzecz naszego Klienta od banku Millennium kwotę ponad 40.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. VII C 862/20
 187. wyrok z 10 grudnia 2021 – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził na rzecz naszej klientki kwotę ponad 19.000 zł i 11.900 CHF przesłankowo uznając, że umowa z Raiffeisen Bank jest nieważna. sygn I C 2764/20
 188. wyrok z dnia 30 listopada 2021 – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądził na rzecz naszych klientów kwotę 59.000 zł przesłankowo uznając, że umowa zawarta z mBank S.A. jest nieważna. sygn. I C 1657/20.
 189. wyrok z dnia 22 listopada 2021 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie z powództwa Raiffeisen Bank Polska oddala powództwo przeciwko kredytobiorcy o zapłatę ponad 1.600.000 zł uznając, że umowa jest w całości nieważna. Sygn. XVIII C 476/19.
 190. wyrok z dnia 18 listopada 2021 – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zasądza na rzecz naszej klientki kwotę 25.000 zł uznając przesłankowo, że umowa zawarta z Raiffeisen Bank Int. jest nieważna w całości. sygn. II C 100/20
 191. wyrok z dnia 16 listopada 2021 – Sąd Apelacyjny w Warszawie oddala apelację banku oraz apelację kredytobiorcy, uznając, że umowa zawarta z Raiffeisen Bank Int. jest nieważna. Nasz klient musi zwrócić bankowi jedynie kwotę brakującą do spłaty kwoty nominalnej udzielonego kredytu, czyli około 166.000 zł, podczas gdy bank żądał w procesie zapłaty kwoty 436.000 zł. sygn. VI ACa 591/19. Wyrok jest prawomocny.
 192. wyrok z dnia 16 listopada 2021 – Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądza na rzecz naszych klientów kwotę 27.000 zł i 7.122 CHF uznając, że umowa zawarta z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP) jest nieważna. Sygn. I C 1207/20
 193. wyrok częściowy z dnia 16 listopada 2021 – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądza od banku Getin Noble Bank na rzecz naszych klientów kwotę ponad 600.000 zł uznając przesłankowo, że umowa jest nieważna. Sprawa dotyczy kredytu spłaconego w całości. sygn. XII C 769/20
 194. wyrok z 9 listopada 2021 r. – Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zasądza na rzecz naszych Klientów ponad 87.000 zł uznając przesłankowo, że umowa zawarta z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna. Sygn. I C 635/21
 195. wyrok z dnia 9 listopada 2021 – Sąd Okręgowy w Suwałkach zasądza na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 166.000 zł tytułem zwrotu kwot nienależnie zapłaconych w związku z nieważną umową Millennium Bank S.A. Sprawa dotyczy kredytu w całości spłaconego. Sygn. I C 715/21
 196. wyrok z dnia 4 listopada 2021 – Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądza na rzecz naszych klientów kwotę ponad 155.000 uznając przesłankowo, że umowa z mBank S.A. jest nieważna w całości. sygn. XVIII C 325/20
 197. wyrok z dnia 2 listopada 2021 r – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddala apelację mBank od wyroku zasądzającego zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Klienci otrzymają zwrot wszystkich składek w kwocie 10.700 zł. Wyrok jest prawomocny. sygn. II Ca 1360/20.
 198. wyrok z dnia 27 października 2021 – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądza na rzecz naszych klientów kwotę 25.000 zł i 8.300 CHF przesłankowo uznając, że umowa zawarta z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna . sygn. IX C 321/20.
 199. wyrok z dnia 25 października 2021 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddala powództwo banku BPH S.A. przeciwko naszym Klientom o zapłatę 176.000 CHF, tj. o około 700.000 zł, uznając, że aneks zmieniający umowę z kredytu złotowego na indeksowany jest nieważny. sygn. XVIII C 367/19.
 200. wyrok z dnia 22 października 2021 r – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zasądza na rzecz kredytobiorców od banku PKO BP kwotę 50.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. VII C 944/20.
 201. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 października 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz naszych klientów ponad 169.000 zł od banku PEKAO Bank Hipoteczny S.A. uznając przesłankowo, że umowa jest nieważna. sygn. I C 732/21
 202. wyrok Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 19 października 2021 – Sąd zasądza na rzecz naszych klientów 16.800 zł tytułem zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) od banku Millennium. sygn. I C 1200/19
 203. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 września 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz powodów od mBank S.A. kwoty ponad 39.000 zł i ponad 23.000 CHF uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XII C 581/20.
 204. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 września 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz powodów od banku Millennium kwotę 23.000 zł oraz 24.800 CHF , uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XVIII C 229/19.
 205. wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 27 sierpnia 2021 – Sąd zasądza na rzecz naszego Klienta ponad 49.000 zł przesłankowo uznając, że umowa zawarta z PKO BP jest nieważna. sygn. I C 2208/18.
 206. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2021 r. – Sąd zasądza od mBank S.A. na rzecz moich klientów kwotę 110.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. XVIII C 527/20.
 207. wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 20 lipca 2021 r. – Sąd zasądziła na rzecz naszych Klientów ponad 47.000 zł uznając, że umowa zawarta z PKO BP jest nieważna. sygn. I C 852/20.
 208. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 lipca 2021r. – Sąd zasądza od Raiffeisen na rzecz moich klientów kwotę 79.000 zł i 22.900 CHF, przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XVIII C 620/20.
 209. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 1 lipca 2021 r – Sąd zasądza na rzecz naszej Klientki od mBanku kwotę ponad 100.000 zł uznając przesłankowo, że umowa jest nieważna. sygn XVIII C 51/20.
 210. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2021 r. – Sąd zasądza od PKO BP kwotę prawie 60.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna w całości. Sygn. XVIII C 379/20.
 211. wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 24 czerwca 2021 r. – sąd zasądza na rzecz naszych klientów od banku Millennium ponad 11.000 tytułem zwrotu składek UNWW (Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego), sygn. V C 4447/18.
 212. wyrok SR Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2021 r – sąd zasądza od BNP Paribas (dawniej BGŻ) kwotę ponad 50.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn VII C 892/20 .
 213. wyrok Sądu Rejonowego w Pile z dnia 10 czerwca 2021 – Sąd zasądza na rzecz naszej klientki 7.800 zł oraz 10.000 CHF , sygn. I C 515/20
 214. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2021 – sąd oddala powództwo banku Raiffeisen o zapłatę 800.000 zł uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XVIII C 890/20 .
 215. wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2021 zasądza na rzecz naszego Klienta od mBanku ponad 40.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 330/21 . Wyrok wydany w ciągu 3 miesięcy od złożenia pozwu!
 216. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 maja 2021 – Sąd zasądza na rzecz naszych klientów od banku Millennium prawie 200.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna, sygn. I C 355/20
 217. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 maja 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. ponad 170.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 1545/20.
 218. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz naszych Klientów 119.000 zł przesłankowo uznając, że umowa zawarta z mBank S.A. jest nieważna. Sygn. I C 626/20, wyrok wydano w 11 miesięcy od dnia wniesienia pozwu.
 219. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 marca 2021 r., Sąd zasądza na rzecz naszych klientów kwotę ponad 160.000 zł uznając przesłankowo, że umowa dawnego Fortis Banku jest nieważna. Sygn. I C 1509/20 . Wyrok wydany po 5 miesiącach od dnia wniesienia pozwu!
 220. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 r., – Sąd zasądza na rzecz naszych klientów kwotę około 20.000 zł i 14.000 CHF uznając, że umowa kredytu frankowego mBanku jest nieważna. Sygn XII C 816/20
 221. wyrok z dnia 28 grudnia 2020 r. sygn. I C 2157/19, Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił w całości roszczenie przeciwko mBank, uznając że umowa jest nieważna, i zasądził na rzecz naszych klientów kwotę 90.801,00 zł i 30.877 CHF.
 222. wyrok z dnia 4 listopada 2020 r. sygn. II C 1173/17, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga oddalił w całości powództwo Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zapłatę 1.000.000 zł, uznając, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Getin bank jest nieważna.
 223. wyrok z dnia 30 października 2020 r. sygn. XII C 1944/19, Sąd uwzględnił w całości roszczenie przeciwko mBank, stwierdzając, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz naszego klienta 80.000 zł.
 224. wyrok z dnia 30 września 2020, I C 1885/18, Sąd oddala pozew mBanku o zapłatę w całości. Wyrok nie jest prawomocny.
 225. wyrok z dnia 1 września 2020 , I C 1573/19. Sąd uwzględnił powództwo w całości i zasądził zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sprawa przeciwko mBank. Wyrok jest nieprawomocny.
 226. wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r, sygn. I C 2114/17. Sąd oddala w całości powództwo Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) o zapłatę i uznaje, że umowa jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 227. wyrok z dnia 25 września 2020 , XII C 1182/18. Sąd oddala w całości powództwo banku Getin Noble Bank o zapłatę. Sprawa dotyczy kredytu złotowego. Wyrok jest nieprawomocny.
 228. wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn. I ACa 998/19. Sąd pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny w całości. BTE wydany przez Getin Bank. Wyrok jest prawomocny.
 229. wyrok z dnia 6 czerwca 2019, sygn. XVIII C 1122/17 . Sąd uznaje, że bank nie miał podstaw do wystawienia bankowego tytułu wykonawczego i pozbawia go wykonalności w całości. Umowa o kredyt indeksowany zawiera niedozwolone klauzule umowne. Wyrok prawomocny.
 230. wyrok z dnia 24 kwietnia 2019, XXV C 590/19. Sąd oddala powództwo Raiffeisen Bank International w części, uznając, że umowa jest nieważna, a kredytobiorcy powinni oddać jedynie kwotę nominalną kredytu. Wyrok jest nieprawomocny.
 231. wyrok z 13 grudnia 2019, sygn. XXV C 2553/18. Sąd uwzględnia powództwo kredytobiorcy i pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Getin Bank. Wyrok jest nieprawomocny.
 232. wyrok z dnia 15 listopada 2017, sygn. I C 214/17. Sąd oddala w całości roszczenie banku Getin Noble o zapłatę, uznając, że umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne, a bank nie miał prawa wypowiedzieć umowy. Wyrok jest prawomocny.
 233. postanowienie z dnia 22 marca 2019, I C 112/19, sąd odrzuca pozew banku Getin Noble jako niedopuszczalny. Sprawa zostaje prawomocnie zakończona. Bank nie składał apelacji.
 234. wyrok z dnia 17 października 2017 , sygn. XVIII C 293/17. Sąd oddala powództwo banku Raiffeisen Bank, uznając, że umowa zawiera klauzule niedozwolone, a bank nie dokonał prawidłowego wypowiedzenia.

Zapraszamy też do obejrzenia naszych filmów z serii Domowy Poradnik Frankowy. Znajdą tu Państwo informacje o tym, jak wygląda proces w sprawach frankowych, albo czym różnią się klauzule abuzywne od sromotników 😉

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl