Prawa autorskie i ochrona własności przemysłowej

Ochrona praw autorskich oraz ochrona własności przemysłowej stanowi coraz ważniejszy element nowoczesnych przedsiębiorstw.

Jedną ze specjalności kancelarii są prawa autorskie majątkowe i osobiste. W ramach usług z tego zakresu wspieramy Klientów przy rejestracji znaków towarowych, prowadzimy także procesy sądowe o ochronę praw autorskich. Sporządzamy umowy licencyjne i inne umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Pomagamy uzyskać świadectwa ochronne i dokumenty patentowe dla wynalazków. Doradzamy, jak zgodnie z prawem przeprowadzić kampanię marketingową i inne działania powiązane z ochroną dóbr intelektualnych. Współpracujemy przede wszystkim z podmiotami działającymi w branżach reklamowej, muzycznej, graficznej, telewizyjnej. Naszymi Klientami są także instytucje kulturalne oraz organizacje pozarządowe.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl