Prawa autorskie i ochrona własności przemysłowej

Ochrona praw autorskich oraz ochrona własności przemysłowej stanowi coraz ważniejszy element nowoczesnych przedsiębiorstw.

Jedną ze specjalności kancelarii są prawa autorskie majątkowe i osobiste. W ramach usług z tego zakresu wspieramy Klientów przy rejestracji znaków towarowych, prowadzimy także procesy sądowe o ochronę praw autorskich. Sporządzamy umowy licencyjne i inne umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Pomagamy uzyskać świadectwa ochronne i dokumenty patentowe dla wynalazków. Doradzamy, jak zgodnie z prawem przeprowadzić kampanię marketingową i inne działania powiązane z ochroną dóbr intelektualnych. Współpracujemy przede wszystkim z podmiotami działającymi w branżach reklamowej, muzycznej, graficznej, telewizyjnej. Naszymi Klientami są także instytucje kulturalne oraz organizacje pozarządowe.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl