Usługi prawne dla Polonii amerykańskiej

Kancelaria Radców Prawnych Libera i Wspólnicy świadczy pomoc prawną dla Polonii amerykańskiej. Osoby, które wyemigrowały do USA, pozostawiły często za sobą nieuregulowane sprawy majątkowe i rodzinne. Długa nieobecność w kraju mogła spowodować również powstanie wielu problemów w Polsce. Wśród świadczonych przez nas usług znajdują się te dotyczące:

 

  • spraw spadkowych, podziału majątku, m.in. o dział spadku i podział majątku,
  • spraw z zakresu prawa rodzinnego.

 

Sprawy spadkowe, podział majątku

Aby uregulować sprawy spadkowe, konieczne jest ustalenie kręgu spadkobierców, a więc przeprowadzenie postępowania spadkowego o stwierdzenie nabycia spadku. Następnie należy ustalić, co wchodzi w skład schedy spadkowej. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie działu spadku. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w tych wszystkich postępowaniach. Pomagamy też sporządzać wnioski o podział majątku, jeśli ma on nastąpić w formie aktu notarialnego. Prawnicy kancelarii pomagają ustalić strategię działań, kontaktują się z osobami pozostałymi w kraju i prowadzą w imieniu Klienta negocjacje dotyczące podziału lub sprzedaży pozostałego w Polsce majątku.

 

Sprawy rodzinne

Gdy jeden z rodziców przebywa daleko, czasami konieczne jest uregulowanie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi. Prawnicy kancelarii Libera i Wspólnicy przygotowują wraz z Klientem propozycje takich kontaktów, podejmują działania zmierzające do ugodowego załatwienia sprawy, a jeśli jest to konieczne, reprezentują swojego Klienta w postępowaniu sądowym.

Kolejnym rodzajem spraw są sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem. Jeśli wspólne i zgodne wychowywanie dzieci stało się niemożliwe, każdy z rodziców może złożyć do sądu wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców i ustalenie opieki nad dzieckiem.

Jeszcze innym rodzajem prowadzonych przez kancelarię spraw są sprawy o alimenty. Wysokość alimentów uzależniona jest od potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych i sytuacji finansowej każdego z rodziców. Jeśli zmienią się okoliczności, np. jeden z rodziców straci pracę, może on żądać obniżenia kwoty alimentów, którą był obowiązany płacić. Często sprawy sądowe dotyczą podwyższenia alimentów. W takim postępowaniu sądowym każda ze stron musi udowodnić swoje twierdzenia i żądania. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika, zwłaszcza wobec nieobecności Klienta w kraju, jest niezbędna.

 

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl