Kredyty frankowe

Nasza kancelaria prawna udziela szerokiej pomocy osobom poszkodowanym przez banki, np. w sprawach tzw. kredytów frankowych. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w kontaktach z Bankiem, jak i bezpośrednio w postępowaniach sądowych.

W ramach naszych usług przeprowadzamy dokładną analizę umowy pod kątem występowania w niej niedozwolonych zapisów (klauzule abuzywne), które mogą naruszać prawa oraz godzić w interesy konsumenta. Wykrycie ich występowania może stanowić postawę do podważenia umowy. Każda sprawa jednak różni się od siebie, dlatego konieczna jest przeprowadzenie dokładnej analizy całej dokumentacji. Po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkimi aspektami związanymi z zawarciem umowny będziemy w stanie zaproponować Państwu indywidualne rozwiązanie znajdujące zastosowanie w Waszym przypadku.

Pomagamy też dłużnikom, których długi zostały sprzedane takim podmiotom jak fundusz sekurytyzacyjny, czy firmy windykacyjne. Wiemy, jak skutecznie pomóc na etapie postępowania sądowego, a nawet gdy już sprawa trafi do komornika.

Nie rzadkim przypadkiem jest próba ściągnięcia przez komorników przedawnionych długów bankowych. Nasza kancelaria pomoże Państwu również w tych kwestiach. Wyjaśnimy dokładnie, po jakim czasie przedawnia się dług oraz za Państwa zgodą podejmiemy w Waszym imieniu stosowne kroki mające na celu zatrzymanie jego egzekucji.

Nasza kancelaria pomaga również w uzyskaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych w związku z m.in. wypadkami przy pracy.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl