Zamówienia publiczne

Udział w przetargach organizowanych przez podmioty publiczne jest często jednym ze znaczących elementów strategii przedsiębiorstw. Kancelaria pomaga Klientom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w sporach z zamawiającymi i innymi uczestnikami tego procesu, również w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prawnicy Kancelarii zajmują się również sprawami dotyczącymi możliwości zmiany umowy zawartej w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Udzielenie odpowiedzi, czy i na jakich warunkach możliwa jest zmiana takiej umowy, wymaga znajomości nie tylko aktualnych przepisów ustawy PZP, lecz również często regulacji obowiązujących w poprzednim stanie prawnym oraz przepisów intertemporalnych. Konieczna jest także znajomość ogólnych przepisów prawa cywilnego.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl