Aktualności

Czy trzeba podać numer PESEL we wpisie do CEiDG?

W ostatnim dniu kwietnia weszła w życie Konstytucja Biznesu, na którą składają się pięć zupełnie nowych ustaw. Ustawy te zmieniły ponad 200 aktów prawnych, m.in. za ich sprawą została uchylona ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i aktualne przepisy dotyczące CEIDG. Uchylenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jednakże nie oznacza, że zostały uchylone ustawy ją zmieniające. Mianowicie, co ma bardzo donośne znaczenie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie została uchylona ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Art. 61 ust. 1 i 2 tej ustawy bowiem nałożyły bardzo poważny obowiązek na przedsiębiorców – obowiązek ujawnienia nr PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy mieli na uzupełnienie swoich wpisów 2 lata i termin ten kończy się 19 maja 2018 r.

Przedsiębiorców, którzy nie dotrzymają tego terminu, i do 19 maja 2018 r. nie uzupełnią wpisu do CEIDG o nr  PESEL, czeka bardzo dotkliwa kara – wykreślenie z CEIDG.

Nie trzeba wyjaśniać, że sankcja przewidziana w przepisach jest bardzo surowa, tym bardziej, iż wykreślenie następuje z automatu, a ustawa nie przewiduje żadnej możliwości odwołania. Przedsiębiorca,  który nie spełni obowiązku nie będzie mógł legalnie działać, a w celu dalszego prowadzenia działalności będzie musiał przejść procedurę rejestracji od nowa, co może spowodować duże niedogodności dla tak przedsiębiorcy i jak i jego kontrahentów.

Aby sprawdzić czy nr PESEL znajduje się w bazie CEIDG niestety trzeba się pofatygować do Urzędu Gminy, w którym rejestrowaliśmy swoją działalność, albo sprawdzić to za pomocą platformy ePUAP.

Nie trzeba się martwić, jeżeli  działalność została założona po 1 lipca 2011 r. (to wtedy powstała CEIDG), albo po tej dacie dokonano zgłoszeń do CEIDG (np. zmiana wpisu, zawieszenie działalności), bo system nie przepuściłby żadnej zmiany we wpisie bez podania nr PESEL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl