Aktualności

Kolejny BTE uchylony

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 stycznia 2020 Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie o sygn. I ACa 998/19 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, który pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego. Tym samym egzekucja, która toczyła się wobec naszej klientki zostanie umorzona.

Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko Sądu I Instancji, że umowa o kredyt frankowy zawiera niedozwolone klauzule umowne, po stronie kredytobiorcy istniała nadpłata, a więc nie było podstaw do jej wypowiedzenia. Nie było też podstaw do wystawienia Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Sprawę prowadziła mec. Izabela Libera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl