masz pytanie: +48 790 301 331

Zamówienia publiczne

Udział w przetargach organizowanych przez podmioty publiczne jest często jednym ze znaczących elementów strategii przedsiębiorstw. Kancelaria pomaga Klientom
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w sporach z zamawiającymi i innymi uczestnikami tego procesu, w tym w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl