Prawo rodzinne, rozwody, spadki

Pomoc zaufanego prawnika jest konieczna nie tylko w biznesie, lecz również bardzo często w życiu prywatnym. Konflikty w małżeństwie, czy śmierć członka rodziny to sytuacje, w których możemy Państwu pomóc. Jako, że sprawy te wiążą się często dla naszych Klientów z trudnymi emocjami, staramy się wspierać ich w podjęciu najlepszych możliwych decyzji przy zachowaniu dyskrecji. Wspólnie z Klientem przygotowujemy strategię działania, omawiamy dostępne opcje i możliwe ustępstwa.  Kancelaria prowadzi:

  • Sprawy o rozwód i separację,
  • Sprawy o ustalenie i uregulowanie opieki nad dziećmi,
  • Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • Sprawy o alimenty,
  • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
  • Sprawy spadkowe.

 

Sprawy o rozwód i separację

 

Rozwód to nie tylko ustanie małżeństwa ale też konieczność podziału majątku wspólnego, ustalenie  opieki nad dziećmi, czy rozwiązanie kwestii związanych z prowadzeniem wspólnego biznesu. Dzięki pracy prawnika łatwiej jest kompleksowo załatwić te wszystkie niełatwe kwestie. Znajomość procedury cywilnej pomaga też szybciej zakończyć proces. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnika pomaga złagodzić stres związany z rozwodem i zrozumieć trudną procedurę sądową. W każdym procesie ważne jest bowiem zachowanie wszystkich formalności i wyznaczonych terminów. Brak pełnomocnika może spowodować przegranie sprawy jedynie z przyczyn formalnych.

Podział majątku stanowiący dalszą konsekwencję rozwodu wymaga przemyślenia kwestii związanych z dalszym mieszkaniem, przekazaniem dzieci pod opiekę jednego z małżonków, czy też zakończeniem wspólnego biznesu. Prawnicy z naszej Kancelarii mają doświadczenie również w tego typu trudnych sprawach. Ptrafią doradzić  rozwiązania najbardziej konstruktywne i najkorzystniejsze finansowo.

 

Sprawy o ustalenie i o uregulowanie opieki nad dziećmi

 

Wspólne dzieci to wielka odpowiedzialność. Nie zawsze jednak rodzice są w stanie zgodnie się nimi opiekować. Często konieczne staje się pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Dzieje się tak dla dobra dziecka i umożliwia drugiemu z rodziców właściwą opiekę nad potomstwem. Sprawy tego typu są często trudne emocjonalnie dla obojga rodziców, dlatego też profesjonalna pomoc prawna ułatwia załatwienie sprawy w szybszy i bezpieczniejszy dla Klienta sposób.

 

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi

 

Rodzice i ich dziecko mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Takie zasady przewiduje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo do utrzymywania kontaktów jest niezależne od tego, komu przysługuje władza rodzicielska i prawo opieki nad dzieckiem. Rodzice mogą wspólnie ustalić częstotliwość i rodzaj kontaktów, ale jeśli to się nie uda, pozostaje jedynie droga sądowa lub mediacje.  należy pamiętać, że w sytuacji dużego oddalenia członków rodziny kontakty mogą polegać nie tylko na osobistych odwiedzinach, ale też na rozmowach telefonicznych, czy poprzez internet. Ważne, aby ustalony sposób kontaktów był realny do wykonania dla każdej ze stron i umożliwiał każdemu z rodziców faktyczne wzmacnianie więzi z dzieckiem. W przypadku, gdy rodzice mają wiele innych obowiązków, warto rozpisać kontakty nawet co do godziny i ustalić np. kto i w jakim dniu odbiera dziecko ze szkoły lub przedszkola, i z kim dziecko będzie spędzać święta i wakacyjne miesiące. Jest też rzeczą niezmiernie ważną, aby ustalając kontakty mieć na względzie dobro dziecka i potrzeby emocjonalne.

 

Sprawy o alimenty

 

Sprawy o alimenty są jednymi z częściej pojawiających się spraw rodzinnych. Każdy z rodziców ma obowiązek przyczyniać się do wspólnego utrzymania małoletnich dzieci. Wysokość alimentów powinna być dostosowana zarówno do potrzeb dziecka, jak i możliwości finansowych każdego z rodziców. Warto zauważyć, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko stosunków pomiędzy małoletnimi dziećmi a rodzicami. Również rodzice, którzy znajdą się w niedostatku mogą żądać wsparcia od swych dorosłych dzieci.

 

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

 

Co do zasady pomiędzy małżonkami w trakcie trwania małżeństwa panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że cały majątek dorobkowy pozostaje współwłasnością łączną męża i żony i nie mogą oni bez zgody drugiego rozporządzać tym majątkiem. Ustrój ten ma służyć umacnianiu małżeństwa i często bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Niekiedy jednak konieczne jest ustalenie rozdzielności majątkowej. Dzieje się tak gdy jeden z małżonków trwoni majątek, np. poprzez hazard, albo podejmuje działalność gospodarczą, która może narazić na szwank dobra majątkowe rodziny. Czasem też oboje małżonkowie prowadzą osobne biznesy i chcą podejmować decyzje finansowe na własne ryzyko. W takim wypadku ustanowienie rozdzielności majątkowej może być być korzystne dla obu stron. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest także ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Prawnicy z Kancelarii Libera i Wspólnicy pomagają ustalić optymalne rozwiązania dla każdej sytuacji.

 

Sprawy o podział majątku

 

Sprawy o podział majątku mogą ciągnąć się latami. Zaangażowanie profesjonalnego prawnika może znacznie skrócić ten proces, a także zapewnić korzystne rozstrzygnięcie. Dla naszych Klientów szukamy rozwiązań, które w najlepszy sposób zabezpieczą ich interesy, będą konstruktywne i a często pomogą zachować dobre stosunki z pozostałymi współwłaścicielami. Prawnicy Kancelarii Libera i Wspólnicy patrzą w przyszłość i biorą pod uwagę fakt, że często po podziale majątku pozostaną wspólne dzieci, którymi trzeba się będzie zaopiekować, jak też że byli współwłaściciele pozostaną sąsiadami w podzielonej nieruchomości.

 

Sprawy spadkowe

 

Śmierć bliskiej osoby powoduje konieczność uregulowania również spraw majątkowych. Prawnicy Kancelarii zajmują się sprawami spadkowymi dbając o interesy klientów, którym trudno jest w okresie żałoby zajmować się sprawami finansowymi. Usługi kancelarii obejmują sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym , czyli o ustalenie kręgu spadkobierców. Kolejnym etapem jest dokonanie podziału majątku spadkowego i wykonanie woli spadkodawcy co do poszczególnych przedmiotów majątkowych.

Szczególnym rodzajem spraw są sprawy o zachowek. W tego typu sprawach spadkobiercy ustawowi, którzy nie otrzymali spadku, mogą żądać rekompensaty pieniężnej od spadkobierców, którzy nabyli spadek i uzyskali korzyść majątkową ich kosztem.

Pomoc prawnika może okazać się też bardzo przydatna na etapie sporządzania testamentu. Dobre rozporządzenie majątkiem an wypadek śmierci pozwala często uniknąć wieloletnich, wyniszczających sporów pomiędzy spadkobiercami.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl