Polonia amerykańska

Kancelaria Libera i Wspólnicy świadczy pomoc prawną dla Polonii amerykańskiej.  Osoby, które wyemigrowały do USA, pozostawiły często za sobą nieuregulowane sprawy majątkowe i rodzinne. Długa nieobecność w kraju również spowodować mogła powstanie wielu problemów w Polsce. Zakresem świadczonych usług objęte są takie sprawy jak:

 

  • sprawy spadkowe, podział majątku
  • sprawy rodzinne

 

Sprawy spadkowe, podział majątku

 

Aby uregulować sprawy spadkowe, konieczne jest ustalenie kręgu spadkobierców, a więc przeprowadzenie postępowania spadkowego o stwierdzenie nabycia spadku. Następnie należy ustalić, co wchodzi w skład schedy spadkowej. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie działu spadku. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów  we wszystkich tych postępowaniach. Pomagamy też sporządzać umowy o podział majątku, jeśli ma to nastąpić w formie aktu notarialnego. Prawnicy Kancelarii pomagają ustalić strategię działań, kontaktują się z osobami pozostałymi w kraju i prowadzą w imieniu Klienta negocjacje dotyczące podziału lub sprzedaży pozostałego w Polsce majątku. W sposób profesjonalny zabezpieczamy interesy naszych Klientów.

 

Sprawy rodzinne

 

Gdy jeden z rodziców przebywa daleko, czasami konieczne jest uregulowanie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi. Prawnicy Kancelarii Libera i Wspólnicy przygotowują wraz z Klientem propozycje takich kontaktów, podejmują działania zmierzające do ugodowego załatwienia sprawy, a jeśli jest to konieczne, reprezentują swojego Klienta w postępowaniu sądowym.

Kolejnym rodzajem spraw są sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem. Jeśli wspólne i zgodne wychowywanie dzieci stało się niemożliwe, każdy z rodziców może złożyć do sądu wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców i ustalenie opieki nad dzieckiem.

Kolejnym rodzajem spraw są sprawy o alimenty. Wysokość alimentów uzależniona jest od potrzeb dziecka, ale również od możliwości zarobkowych i sytuacji finansowej każdego z rodziców. Jeśli zmieni się któryś z tych elementów, np. jeden z rodziców straci pracę, może on żądać obniżenia alimentów, które był obowiązany płacić. Często sprawy sądowe dotyczą podwyższenia alimentów. W takim postępowaniu sądowym każda ze stron musi udowodnić swoje twierdzenia i żądania. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika, zwłaszcza wobec nieobecności w kraju, może się okazać niezbędna.

 

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl