Ochrona dłużników

Kancelaria udziela szerokiej pomocy osobom poszkodowanym przez banki, np. w sprawach tzw. kredytów frankowych. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w kontaktach z Bankiem jak i bezpośrednio w postępowaniach sądowych.

Pomagamy też dłużnikom, których długi zostały sprzedane takim podmiotom jak fundusz sekurytyzacyjny, czy firmy windykacyjne. Wiemy, jak skutecznie pomóc na etapie postępowania sądowego, a nawet gdy już sprawa trafi do komornika.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl