Prawo budowlane, ochrona środowiska

Prawo budowlane

Nasza Kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów związanych z procesem budowlanym, takich jak umowa o nadzór inwestorski, o zastępstwo inwestycyjne, o roboty budowlane, czy o wykonywanie funkcji kierownika budowy. Prawnicy Kancelarii prowadzili też procesy dotyczące odszkodowań związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych. Zawarcie umowy o roboty budowlane często wiąże się z koniecznością uprzedniego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria posiada doświadczenie również w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

Ochrona środowiska

W ramach obsługi przedsiębiorstw zajmujemy się również sprawami z zakresu ochrony środowiska, takimi jak pozwolenia wodnoprawne, czy obszary ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl