Nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe

Audyty nieruchomości, umowy

 

Kancelaria wykonuje audyty prawne nieruchomości. Badamy stan prawny nieruchomości w oparciu o księgi wieczyste, dokumenty rejestrowe, a także określamy ryzyka dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Badamy też kwestie ochrony środowiska i ryzyk z tym związanych.

Sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, najmu, czy dzierżawy. Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności czy też o uzgodnienie treści księgi wieczystej. Regulujemy tzw. zaszłości ze szczególnym uwzględnieniem zasiedzenia.

Z nieruchomościami nierozerwalnie związane są służebności gruntowe, w tym służebności przesyłu. Prowadzimy procesy o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu, czy o wykup nieruchomości,  na których wybudowano sieci przesyłowe.

 

Spółdzielnie mieszkaniowe

 

Kancelaria prowadzi także obsługę spółdzielni mieszkaniowych. Zajmujemy się sprawami członkowskimi, wspieramy prawnie organy spółdzielni, przygotowując projekty uchwał, regulaminów, statutów i pozostałych dokumentów wewnętrznych. Prawnicy naszej Kancelarii prowadzą też sprawy regulowania praw do gruntów, na których wybudowano budynki spółdzielni, czy wyodrębniania własności lokali. Zajmujemy się również

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl