masz pytanie: +48 790 301 331

Naszym klientom zapewniamy:
Reprezentację
przed sądem

Odszkodowania za OOU – lotniska w Gdańsku i Ławicy oraz Krzesinach

Nasza Kancelaria Prawna oferuje klientom pomoc w uzyskaniu odszykowań za OOU, czyli obszaru organicznego użytkowania, jaki wyznaczają wokół swojego terenu m.in. lotniska. Utworzenie OOU związane jest w przypadku portów lotniczych z kwestią nadmiernego hałasu emitowanego podczas startu i lądowania. Wprowadzenie tego rodzaju sfer ogranicza możliwości właścicieli w zakresie dysponowania własną nieruchomością, co może mieć wpływ na wartość posiadanych działek. Zgodnie z zapisami art. 136 Ustawy o Ochronie Środowiska przysługuje im jednak możliwość ubiegania się odszkodowania z tego tytułu.

Prowadzimy postępowania odszkodowawcze za OOU. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań dla właścicieli nieruchomości wokół lotnisk w Gdańsku, Ławicy i Krzesinach. Toczą się spory sądowe, udało nam się uzyskać kilka wyroków uwzględniających powództwo i zasądzających odszkodowanie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Niektóre wyroki są już prawomocne i właściciele nieruchomości otrzymali należne im odszkodowania. Wartości odszkodowań sięgają setek tysięcy złotych.  Niektóre ze spraw toczą się nawet przed Sądem Najwyższym. Roszczenia dotyczą utraty wartości nieruchomości, jak również zwrotu nakładów poczynionych na adaptację budynków do uzyskania właściwej izolacyjności akustycznej (klimat akustyczny).

Kancelaria zajmuje się też roszczeniami właścicieli nieruchomości zlokalizowanych wokół lotniska Rębiechowo oraz lotniska w Powidzu i w Krzesinach. Swoje roszczenia mogą też składać osoby posiadające domy lub mieszkania znajdujące się wokół lotnisk w miejscowościach Łask i Malbork. Minął już termin zgłaszania roszczeń dla nieruchomości znajdujących się w Obszarze Ograniczonego Użytkowania wokół Lotniska w Pyrzowicach,  jeśli jednak takie pisemne zgłoszenia zostały wysłane do dnia 15 września 2016, nadal istnieje możliwość wystąpienia o odszkodowanie na drodze sądowej. To samo dotyczy Lotniska Ławica, gdzie termin na zgłaszanie roszczeń minął w lutym 2014 r.

Uchwała nr 203-XVIII-16  dotycząca wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Gdańsk im. L. Wałęsy obowiązuje od kwietnia 2016 r., a więc właściciele nieruchomości położonych w tej strefie mogą już zgłaszać swoje roszczenia i dochodzić należnych odszkodowań.

Również Lotnisko w Powidzu objęte jest strefą ograniczonego użytkowania. Uchwała z dnia 21 marca 2016 roku nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego weszła w życie 13 kwietnia 2016 roku.  Termin zgłaszania roszczeń upływa więc w kwietniu 2018 r.      Aby sprawdzić, czy Państwa nieruchomość znajduje się w Obszarze Ograniczonego Użytkowania, proszę kliknąć  w ten link  Uchwała XVI-442-16.Powidz .

 

Obszar Ograniczonego Użytkowania wokół Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim dla części leżącej w granicach województwa pomorskiego wprowadzony został  Uchwałą nr 334-XXXII-17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. Roszczenia właścicieli nieruchomości, oraz użytkowników wieczystych można zgłaszać do 26 kwietnia 2019 r. Już teraz jednak warto wszcząć odpowiednią procedurę, gdyż postępowania sądowe, ze względu na konieczność powoływania biegłych sądowych, mogą trwać nawet kilka lat.

 

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się również mediacjami cywilnymi i gospodraczymi.

uścisk dłoni

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl