Pytania i odpowiedzi
czyli prawo w pigułce

Czy trzeba podać numer PESEL we wpisie do CEiDG?

W ostatnim dniu kwietnia weszła w życie Konstytucja Biznesu, na którą składają się pięć zupełnie nowych ustaw. Ustawy te zmieniły ponad 200 aktów prawnych, m.in. za ich sprawą została uchylona ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i aktualne przepisy dotyczące CEIDG. Uchylenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jednakże nie oznacza, że zostały uchylone ustawy ją zmieniające. Mianowicie, co ma bardzo donośne znaczenie dla osób fizycznych prowadzących...

Dlaczego dostałem nakaz zapłaty na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, jeśli nigdy nie miałem z takim funduszem do czynienia?

Zaciąganie kredytów jest w obecnych czasach powszechne. Niekiedy jednak zapomina się o spłacie rat albo zwyczajnie nie ma się z czego ich zapłacić. Banki często sprzedają wierzytelności, których nie mogą, bądź nie chcą ściągać samodzielnie podmiotom, które profesjonalnie zajmują się egzekwowaniem właśnie takich długów. Fundusz sekurytyzacyjny czy inny podmiot trudniący się tego typu działalnością wstępuje w miejsce banku i staje się wierzycielem – wówczas to...

Czy właściciel domu jednorodzinnego może dochodzić odszkodowania, jeśli nabył nieruchomość po wprowadzeniu obszaru ograniczonego użytkowania?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, właścicielom nieruchomości znajdujących się w strefie ograniczonego odszkodowania, w zależności od przeznaczenia nieruchomości (mieszkaniowa, na cele publiczne czy też inne) oraz jej położenia przysługują określone roszczenia. Odnośnie domu jednorodzinnego jednym z roszczeń jest możliwość domagania się odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości i to niezależnie czy dom znajduje się w...

Czy można żądać zwrotu kosztów za wynajem pojazdu zastępczego z OC sprawcy wypadku?

W przypadku szkody częściowej pojazdu z OC sprawcy wypadku, poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów za wynajem pojazdu zastępczego od dnia powstania szkody aż do dnia naprawy. Nie ma przy tym większego znaczenia czy wynajem pojazdu zastępczego związany był z prowadzeniem działalności gospodarczej przez poszkodowanego czy służył jego celom prywatnym. Należy jednak mieć na uwadze, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego...

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem. Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej ma wpływ na prawo do kontaktów z dzieckiem?

Wyjaśnienie przedstawionych zagadnień jest bardzo istotne, ze względu na fakt powszechnego, ale błędnego przekonania, iż, pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego rodzica skutkuje całkowitym wyeliminowaniem tego rodzica z życia dziecka.   Po pierwsze istotnym jest rozróżnienie pojęcia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Zazwyczaj władza rodzicielka przysługuje obojgu rodzicom. Zgodnie z postanowieniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 95 KRO)...

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl